Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Naše spoločenstvo je zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Naša nebeská mamička sa o nás stará veľmi dobre. Už dlhé roky sa tešíme z našich pekných priateľstiev a tiež prítomnosti kňaza.

Stretávame sa pravidelne každý mesiac v Pastoračnom centre na nitrianskej Kalvárii. Spoločné poobedie začíname svätou omšou, ktorú celebruje náš duchovný pastier zo Spoločnosti Božieho slova. Pokračujeme rozhovormi, malým občerstvením a tematickým programom. Dôležitou súčasťou programu je hra, zdieľanie, oslava narodenín, radi spievame, tancujeme, hráme divadlo... Spoločne sa snažíme o veselú, srdečnú atmosféru a pomáhame si rásť v láske a múdrosti.  Radi chodíme na spoločné výlety. V súčasnosti má naše spoločenstvo okolo 40 členov - inak obdarovaných, rodičov, aj mladých priateľov.

Ľudí z Nitry a okolia, zvlášť rodiny s inak obdarovaným dieťaťom, pozývame na naše stretnutie - radi vás prijmeme medzi nás členov, či priateľov nášho spoločenstva.

Vďaka ti Mária, nebeská Matka, že nás skrze naše spoločenstvo privádzaš bližšie k svojmu synovi Ježišovi.

Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie má sviatok 8. decembra.


 
Oznamy

Krížová cesta Nitrianskeho spoločenstva
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 31.3.2023)

Posledný piatok v mesiaci marec sa Nitrianske spoločenstvo modlilo krížovú cestu vo svojej farnosti v Nitre na Kalvárii. Cez krásne čítania, spev a modlitbu sme si pripomenuli zastavenie krížovej cesty a smrť nášho Pána. Po krížovej ceste sme zostali aj na sv. omši, kde páter vyzdvihol našich inak obdarovaných, ich krásne a čisté srdce a úsmevy každého jedného z nás. Vďaka ti Pane za krásny spoločný čas.
 

Nitra - novoročné stretko 2023
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 8.1.2023)

Naše novoročné stretko sa nieslo v rytme kolied. Páter Jožko oblečený v kroji, s harmonikou v rukách si pre nás prichystal pásmo kolied z rôznych regiónov Slovenska. Nový rok 2023 sme osštartovali s piesňou na perách, ako to my v našom spoločenstve máme radi.
 

Mikulášske stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.12.2022)

Každoročne sa v decembri tešíme, že medzi nás prijde Mikuláš. Aj tento rok to tak bolo a priniesol nám aj veľa dobrôt. My sme mu na oplátku zaspievali, povedali básničky, či modlitbičky. Samozrejme ho radi uvidíme aj budúci rok. 
V decembri 8.12. oslavujeme aj sviatok nášho spoločenstva Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pri svätej omši, sme pri tejto príležitosti, za vďaku a ochranu Panny Márie, korunovali sochu Panny Márie. 
 

Stretko v Nitre - november
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 13.11.2022)

Témou na mesiac november bola: Cesta evanjelia maličkých. Každý človek, a špeciálne tí najmenší a najslabší sú milovaní Bohom a majú svoje miesto v Cirkvi aj vo svete. To je evanjelium “maličkých”. My sme si pospomínali cez fotky akí sme boli kedysi maličkí, ako sme vyzerali ako deti. Vtedy sme sa ešte nepoznali. No nechceme zabudnúť na slová Ježiša: "Kto neprijme kráľovstvo Božie ako malé dieťa, nikdy doň nevojde." Je to cesta jednoduchosti a dôvery, cesta, ktorá nás vedie k spáse. Nech nám Pán pomáha kráčať vpred na tejto ceste, prehrávať v očiach ľudí, ale víťaziť v očiach Božích; toto je cesta, po ktorej kráčal sám Ježiš.
 

Októbrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 3.11.2022)

Krásny jesenný stretkový čas 16.10.2022. Na fotke priateľia s inak obdarovanými.
 

Voľby v Spoločenstve Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 21.8.2022)

V nedeľu 19.6. sme prežili krásny čas rozlišovania v nitrianskom spoločenstve. Nitrianski vierosvetláci si už po druhý krát za svoju koordinátorku zvolili Janku Slovákovú. Janka gratulujeme Ti a v tejto novej službe vyprosujeme veľa Božích milosti a vedenie Ducha Svätého pri kormidlovaní nitrianskeho spoločenstva. A zároveň veľmi pekne ďakujeme Žofke Beňačkovej za jej službu počas vedenia spoločensva. Za jej úsmev a za všetky obety.Za jej lásku a za jej veľké srdce. Žofka nech Ti túto Tvoju službu mnohonásobne odplati.
 

Februárové stretko v Nitre 13.2. 2022
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 2.6.2022)

 

Novoročné stretko v Nitre 16.1. 2022
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 2.6.2022)

Aj keď nám korona nedovolila sa stretnúť na tradičnom stretku, mali sme radosť, že sme sa mohli stretnúť na spoločnej svätej omši, zagratulovať si a navzájom sa potešiť prítomnosťou.
 

Ako je nám dobre, keď sme spolu
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 20.10.2021)

Aj najpriek opatreniam sme radi, že sa nám mohlo podariť stretko 10.10.2021. Stretli sme sa spoločne na svätej omši po ktorej sme sa pozdielali, kto si ako žije. Tiež sme nezabudli na našich oslávencov. Vďaka ti Pane za krásny čas.
 

Opekačka na Zvoničke 12.9. 2021
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 20.10.2021)

Po prázdninách sa nám opäť podarilo rozbehnúť naše stretká v Nitrianskom spoločenstve a začali sme opekačkou. Prijali sme pozvánku od našich Hupianových a vycestovali sme za nimi do Novej Bane. Stretko sme začali sv. omšou s naším pátrom Jožkom, po ktorej sme sa presunuli na krásne miesto do lesa na Zvoničku. Tam nás už čakal náš Peťko s deťmi a s chutnými klobáskami, špekačkami, šalátom a chlebíkom. Atmosféru vylepšoval aj Vítko svojim spevom, ku ktorému sa pridal aj Viktor. Po slaných mňamkách sme si pochutnali aj na sladkých mňamkách, mladomanželia Beňačkoví priniesli aj svadobnú tortu. Dobre sme si zaspievali, zatacovali, zagratulovali všetkým oslávensom a spokojní sa vybrali domov.