Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Naše spoločenstvo je zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Naša nebeská mamička sa o nás stará veľmi dobre. Už dlhé roky sa tešíme z našich pekných priateľstiev a tiež prítomnosti kňaza.

Stretávame sa pravidelne každý mesiac v Pastoračnom centre na nitrianskej Kalvárii. Spoločné poobedie začíname svätou omšou, ktorú celebruje náš duchovný pastier zo Spoločnosti Božieho slova. Pokračujeme rozhovormi, malým občerstvením a tematickým programom. Dôležitou súčasťou programu je hra, zdieľanie, oslava narodenín, radi spievame, tancujeme, hráme divadlo... Spoločne sa snažíme o veselú, srdečnú atmosféru a pomáhame si rásť v láske a múdrosti.  Radi chodíme na spoločné výlety. V súčasnosti má naše spoločenstvo okolo 40 členov - inak obdarovaných, rodičov, aj mladých priateľov.

Ľudí z Nitry a okolia, zvlášť rodiny s inak obdarovaným dieťaťom, pozývame na naše stretnutie - radi vás prijmeme medzi nás členov, či priateľov nášho spoločenstva.

Vďaka ti Mária, nebeská Matka, že nás skrze naše spoločenstvo privádzaš bližšie k svojmu synovi Ježišovi.

Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie má sviatok 8. decembra.


 
Oznamy

Stretko vo februári v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.2.2024)

V mesiaci február sme cestovali v našom pútnikovi do Jericha. Tak ako Zacheja Ježiš oslovil, keď bol na strome, aj my sme si svoje mená zavesili na strom. Chceme, aby naše srdcia boli vždy pripravené na Ježišovo volanie. Naše stretko sme začali sv. omšou. Aj na nej a aj počas osláv sme ďakovali za jubileum 6O rokov našej tety Betky. Spomenuli sme si aj na nášho pátra Mateja, ktorý tiež oslavoval svoje narodeniny. Počas osláv sme ešte stihli využiť fašiangový čas a potancovať si. Vďaka ti Pane za krásny, požehnaný spoločný čas.
 

Mikulášske stretnutie v NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 17.12.2023)

 

Novembrové stretnutie v NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 19.11.2023)

Témou novembrového stretnutia bola Samária - stretnutie s milosrdenstvom a láskou. Cez scénku sme si pripomenuli milosrdnú lásku, prijatie, ktoré Ježiš prejavil Samaritánke. Po pútnikovi sme spoločne vyrobili vianočné pohľadnice pre ostatné spoločenstvá a spoločne sme oslávili 70 rokov našej Silvinky.
 

Októbrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 15.10.2023)

Témou októbrového stretnutia bol Nazaret. Pripomenuli sme si sv. rodinu, miesto, kde Ježiš vyrastal, čo všetko sa musel naučiť a dôležitosť Jozefa a Márii pri formovaní Ježiša.
 

Septembrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 17.9.2023)

Vianoce v septembri? Aj to sa nám podarilo na našom prvom stretku po letných prázdninách. Pútnik nás tento rok bude brať na rôzne miesta, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom a prvá zastávka bola Betlehem. Na stretku sme si premietli príbeh Vianoc a ďalej sme sa rozrpávali o vďačnosti. Vďační sme boli aj za všetkých oslávencov - a to sme veru mali čo robiť za 3 mesiace. 
 

Júnové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.6.2023)

Posledné stretko pred prázdninami sme venovali spomienkam, našej histoórii a našim začiatkom. Opäť sme si pripomenuli význam nášho loga. Na konci sme dostali aj medailu aj pri príležitosti osláv nášho spoločenstva. Sme vďační už za 35 rokov VaS na Slovensku.
 

Májové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 21.5.2023)

Na spoločnom stretnutí sme mali bohatý program. Pospomínali sme si na Katimavik, pútnik nám pripomenul dary Ducha svätého. Vyrobili sme si holubicu z papiera a samozrejme nechýbalo ani bohaté pohostenie, ale to bolo až po sv. spovedi a sv. omši, ktorá je vždy hlavnou časťou nášho stretnutia. Tiež sme ďakovali za dar života našej Blaženky, ktorá oslávila 70 rokov. 
 

Krížová cesta Nitrianskeho spoločenstva
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 31.3.2023)

Posledný piatok v mesiaci marec sa Nitrianske spoločenstvo modlilo krížovú cestu vo svojej farnosti v Nitre na Kalvárii. Cez krásne čítania, spev a modlitbu sme si pripomenuli zastavenie krížovej cesty a smrť nášho Pána. Po krížovej ceste sme zostali aj na sv. omši, kde páter vyzdvihol našich inak obdarovaných, ich krásne a čisté srdce a úsmevy každého jedného z nás. Vďaka ti Pane za krásny spoločný čas.
 

Nitra - novoročné stretko 2023
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 8.1.2023)

Naše novoročné stretko sa nieslo v rytme kolied. Páter Jožko oblečený v kroji, s harmonikou v rukách si pre nás prichystal pásmo kolied z rôznych regiónov Slovenska. Nový rok 2023 sme osštartovali s piesňou na perách, ako to my v našom spoločenstve máme radi.
 

Mikulášske stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.12.2022)

Každoročne sa v decembri tešíme, že medzi nás prijde Mikuláš. Aj tento rok to tak bolo a priniesol nám aj veľa dobrôt. My sme mu na oplátku zaspievali, povedali básničky, či modlitbičky. Samozrejme ho radi uvidíme aj budúci rok. 
V decembri 8.12. oslavujeme aj sviatok nášho spoločenstva Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pri svätej omši, sme pri tejto príležitosti, za vďaku a ochranu Panny Márie, korunovali sochu Panny Márie.