Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Septembrové stretko v Nitre
(Nitra, 17.9.2023)
Počet fotografií: 11
Vianoce v septembri? Aj to sa nám podarilo na našom prvom stretku po letných prázdninách. Pútnik nás tento rok bude brať na rôzne miesta, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom a prvá zastávka bola Betlehem. Na stretku sme si premietli príbeh Vianoc a ďalej sme sa rozrpávali o vďačnosti. Vďační sme boli aj za všetkých oslávencov - a to sme veru mali čo robiť za 3 mesiace. 
Júnové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra, 11.6.2023)
Počet fotografií: 10
Posledné stretko pred prázdninami sme venovali spomienkam, našej histoórii a našim začiatkom. Opäť sme si pripomenuli význam nášho loga. Na konci sme dostali aj medailu aj pri príležitosti osláv nášho spoločenstva. Sme vďační už za 35 rokov VaS na Slovensku.
Májové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra, 21.5.2023)
Počet fotografií: 17
Na spoločnom stretnutí sme mali bohatý program. Pospomínali sme si na Katimavik, pútnik nám pripomenul dary Ducha svätého. Vyrobili sme si holubicu z papiera a samozrejme nechýbalo ani bohaté pohostenie, ale to bolo až po sv. spovedi a sv. omši, ktorá je vždy hlavnou časťou nášho stretnutia. Tiež sme ďakovali za dar života našej Blaženky, ktorá oslávila 70 rokov. 
Krížová cesta Nitrianskeho spoločenstva
(Nitra, 31.3.2023)
Počet fotografií: 9
Posledný piatok v mesiaci marec sa Nitrianske spoločenstvo modlilo krížovú cestu vo svojej farnosti v Nitre na Kalvárii. Cez krásne čítania, spev a modlitbu sme si pripomenuli zastavenie krížovej cesty a smrť nášho Pána. Po krížovej ceste sme zostali aj na sv. omši, kde páter vyzdvihol našich inak obdarovaných, ich krásne a čisté srdce a úsmevy každého jedného z nás. Vďaka ti Pane za krásny spoločný čas.
Nitra - novoročné stretko 2023
(Nitra, 8.1.2023)
Počet fotografií: 9
Naše novoročné stretko sa nieslo v rytme kolied. Páter Jožko oblečený v kroji, s harmonikou v rukách si pre nás prichystal pásmo kolied z rôznych regiónov Slovenska. Nový rok 2023 sme osštartovali s piesňou na perách, ako to my v našom spoločenstve máme radi.
Mikulášske stretko v Nitre
(Nitra, 11.12.2022)
Počet fotografií: 25
Každoročne sa v decembri tešíme, že medzi nás prijde Mikuláš. Aj tento rok to tak bolo a priniesol nám aj veľa dobrôt. My sme mu na oplátku zaspievali, povedali básničky, či modlitbičky. Samozrejme ho radi uvidíme aj budúci rok. 
V decembri 8.12. oslavujeme aj sviatok nášho spoločenstva Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pri svätej omši, sme pri tejto príležitosti, za vďaku a ochranu Panny Márie, korunovali sochu Panny Márie. 
Stretko v Nitre - november
(Nitra, 13.11.2022)
Počet fotografií: 17
Témou na mesiac november bola: Cesta evanjelia maličkých. Každý človek, a špeciálne tí najmenší a najslabší sú milovaní Bohom a majú svoje miesto v Cirkvi aj vo svete. To je evanjelium “maličkých”. My sme si pospomínali cez fotky akí sme boli kedysi maličkí, ako sme vyzerali ako deti. Vtedy sme sa ešte nepoznali. No nechceme zabudnúť na slová Ježiša: "Kto neprijme kráľovstvo Božie ako malé dieťa, nikdy doň nevojde." Je to cesta jednoduchosti a dôvery, cesta, ktorá nás vedie k spáse. Nech nám Pán pomáha kráčať vpred na tejto ceste, prehrávať v očiach ľudí, ale víťaziť v očiach Božích; toto je cesta, po ktorej kráčal sám Ježiš.
Októbrové stretko v Nitre
(Nitra, 3.11.2022)
Počet fotografií: 2
Krásny jesenný stretkový čas 16.10.2022. Na fotke priateľia s inak obdarovanými.
Voľby v Spoločenstve Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nitre
(Nitra, 21.8.2022)
Počet fotografií: 10
V nedeľu 19.6. sme prežili krásny čas rozlišovania v nitrianskom spoločenstve. Nitrianski vierosvetláci si už po druhý krát za svoju koordinátorku zvolili Janku Slovákovú. Janka gratulujeme Ti a v tejto novej službe vyprosujeme veľa Božích milosti a vedenie Ducha Svätého pri kormidlovaní nitrianskeho spoločenstva. A zároveň veľmi pekne ďakujeme Žofke Beňačkovej za jej službu počas vedenia spoločensva. Za jej úsmev a za všetky obety.Za jej lásku a za jej veľké srdce. Žofka nech Ti túto Tvoju službu mnohonásobne odplati.
Februárové stretko v Nitre 13.2. 2022
(Nitra, 2.6.2022)
Počet fotografií: 16