Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kontakty

Sídlo spoločenstva

Viera a svetlo
Pod Rovnicami 15
841 04 Bratislava

Národný koordinátor

Tatiana Vnučková
E-mail: tana.vnuckova@gmail.com
Mobil: 0907277316

Národný kaplán

brat Marek Török
E-mail: kapucinmarek@gmail.com

Spoločenstvo sv. Gorazda, Bratislava

Anton a Ľudmila Gebaueroví
E-mail: tono.gebauer@gmail.com
Mobil: +421902719592

Spoločenstvo sv. Matky Terezy, Košice

František Rakoci
E-mail: ferorak@gmail.com
Mobil: 0904852768

Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Nitra

Jana Slováková
E-mail: janka.slovak@gmail.com
Mobil: 0910902174

Spoločenstvo sv. Františka z Assisi, Nové Zámky

Terézia Melenová
Mobil: +421 918 842 387

Spoločenstvo sv. Kláry, Pezinok

Mária Matiašovská
E-mail: maria.matiasovska@gmail.com
Mobil: 0915771342

Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho, Piešťany

Anna Vigľašová
E-mail: anka.viglasova@gmail.com
Mobil: 0908/062 006

Spoločenstvo P. Márie Trnavskej, Trnava

Lucia a Juraj Gódányoví
E-mail: jurko374@azet.sk
Mobil: 0902/546 579

Spoločenstvo Božieho milosrdenstva, Žilina

Gabriela Graňová