Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Chcem pomôcť

Život spoločenstva je živený rôznymi aktivitami, ktoré sú spojené s nevyhnutnými výdavkami. V mnohom sme odkázaní na príspevky a dary dobrodincov, za každú pomoc budeme veľmi vďační. Vaše príspevky solidarity môžete posielať na:


Adresa: Viera a svetlo
Pod Rovnicami 15
841 04 Bratislava
Číslo účtu: 2628700773/1100
IBAN:SK12 1100 0000 0026 2870 0773
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30787017
2% z dane>>>Tlačivo<<<