Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
O nás...čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných... (1 Kor 1, 27)
 

Ľudia s mentálnym postihnutím - inak obdarovaní

V srdci spoločenstiev sú ľudia s viac, alebo menej závažným mentálnym postihnutím, deti, dospievajúci, alebo dospelí. Hnutie Hnutie Viera a Svetlo je tiež presvedčené, že Boh rovnako miluje každého človeka, zdravého či postihnutého, a Ježiš v ňom žije, aj keď to dotyčný človek ťažko môže vyjadriť. Veríme že aj ten najviac postihnutý je povolaný prehlbovať svoj život k Ježišovi, prijímať všetko duchovné bohatstvo svojej cirkvi, sviatosti, liturgickú tradíciu, atď... Je povolaný byť prameňom milosti a pokoja pre celé spoločenstvo, ale aj pre cirkvi a pre ľudstvo.

Rodičia a súrodenci

Vo Viere a Svetle rodičia nachádzajú oporu v ich skúškach. Pomáha im lepšie si uvedomovať vnútornú krásu ich detí. Mnohí z nich sa potom stávajú zdrojom sily a pomoci pre iných rodičov, ktorí sú deptaní svojim utrpením a každodennými ťažkosťami. Bratia a sestry ľudí s mentálnym postihnutím sú povolaní uvedomiť si, že človek s postihnutím môže byť zdrojom života a jednoty. Ak tento človek narúša ich život, môže ho tiež premieňať a skrášľovať.

Priatelia

V spoločenstvách priatelia dospievajú k pochopeniu, že jestvuje aj iný svet, než svet súťaženia, peňazí a materiálnych potešení: tí, ktorí sú slabí a zanedbávaní ich pozývajú do sveta, ktorý počúva, do sveta nehy, vernosti a dôvery.

Duchovní

Duchovní niesú priamo zodpovední za život tohto laického hnutia. Vystupujú v úlohe Dobrého pastiera. Ich prítomnosť v spoločenstvách je veľkým darom. Pomáhajú prehlbovať život v Kristovi, príjmať všetko duchovné bohatstvo cirkvi skrze modlitbu, Eucharistiu, alebo slávenie iných náboženských tradícií.