Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Modlitba

Ježišu, vstúpil si do nášho sveta,
aby si nám odhalil Otca, tvojho Otca a nášho Otca.
Prišiel si, aby si nás naučil milovať sa navzájom.
Daruj nám Ducha Svätého, ako si prisľúbil,
aby nás urobil nástrojmi pokoja a jednoty
v tomto svete vojen a rozdelenia.

Ježišu, povolávaš nás, aby sme Ťa nasledovali
v spoločenstve Viery a Svetla.
Chceme ti povedať ,,Áno”.
Chceme žiť zmluvu láskyv tejto veľkej rodine, ktorú si nám dal,
kde môžeme zdieľať naše utrpenia a ťažkosti,
naše radosti a naše nádeje.
Nauč nás prijímať naše zranenia,
naše slabosti, aby sa prejavila tvoja moc.
Nauč nás nachádzať ťa vo všetkých našich bratoch a sestrách,
najmä v najslabších.
Nauč nás nasledovať ťa cestami evanjelia.

Ježišu, zverujeme sa Márii, tvojej Matke.
Ona bola prvá, ktorá ťa privítala.
Pomôž nám vítať ťa v našich srdciach a v našich spoločenstvách.
Pomôž nám, aby sme boli verne prítomní spolu s ňou pod krížom
v blízkosti ukrižovaných tohto sveta.
Pomôž nám žiť tvoje vzkriesenie, ako ho žila Mária.

Amen.