Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Logo

Meb bol jeho maliarom, mal mentálny handicap. Vytvoril toto dielo pri príležitosti prvej púte do Lourdes v roku 1971 po tom, ako mu prečítali Chartu prvej púte Viery a Svetla.

Urobil niečo veľmi jednoduché. Loďku, na ktorú umiestnil malé postavičky. Dal ich tam dvanásť. Ježiš musel spať kdesi vo vnútri loďky. A ešte slnko a oblaky. Meb bol celkom iste inšpirovaný. Nevedel počítať.

Jeho myšlienka: Sme v loďke, napredujeme spoločne. Niekedy je more rozbúrené, niekedy má rovnú hladinu, niekedy treba veslovať, niekedy vietor fúka do plachiet...
Meb toto všetko pochopil.

Legenda sprevádzajúca obrázok: "Oblaky sa otvorili a tvoje svetlo, Pane, prišlo až k nám"...