Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho

Myšlienka zrodu spoločenstva hnutia Viera a svetlo v Piešťanoch má duchovné korene v Lurdoch, kde sa v júni 2003 Mária a Ernest Viglašovi so svojím inak obdarovaným synom Petríkom Božou prozreteľnosťou stretli s bratom Marekom. O niekoľko týždňov sa v Piešťanoch uskutočnilo prvé neformálne stretnutie národného kaplána brata Mareka Toroka OFMCap a koordinátorky hnutia Viera a svetlo na Slovensku Márie Kuželovej so štyrmi rodinami s inak obdarovanými deťmi z Piešťan (Viglašovi,Ostricovi, Bitarovi, Madrovi).
 
Po ročnej formácii bolo spoločenstvo formálne uznané a prijaté do rodiny hnutia Viera a svetlo na Slovensku slávnostnou svätou omšou v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch dňa 30.11.2004 za účasti brata Mareka a p. dekana Jozefa Vlasáka a zástupcov už existujúcich spoločenstiev na Slovensku.
 
Keďže naše spoločenstvo sa formovalo a bolo uznané v kaplnke Božského Srdca Ježišovho a všetci sme ctiteľmi Božského Srdca Ježišovho (BSJ), ono okrášľuje aj meno nášho spoločenstva a slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je pre nás vždy vzácnou a krásnou príležitosťou k prehĺbeniu našej dôvery  k Božskému Srdcu Ježišovmu. Preto aj mottom nášho spoločenstva sú slová sv. otca Jána Pavla II. :“ Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem!“
 
Naše spoločenstvo sa zrodilo z túžby pomôcť v Piešťanoch a v blízkom okolí ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám nájsť svoje miesto v Cirkvi a spoločnosti. Od začiatku svojho pôsobenia je naše spoločenstvo začlenené do farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Farský úrad sv. Cyrila a Metoda nám vychádza v ústrety našim duchovným a spoločenským aktivitám a pravidelne zabezpečuje sv. omše pre naše spoločenstvo.
 
Členovia nášho spoločenstva sa stretávajú - okrem iných aktivít – v pravidelných mesačných intervaloch. Stretnutie mávame každú tretiu sobotu v mesiaci  (zvyčajne o 13,30 hod.) v centre Svornosť. Stretnutie sa završuje sv. omšou o 18.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Naše spoločenstvo je síce malé (má cca 30 členov + animátori a sympatizanti), napriek tomu je však životaschopné a cítiť v ňom pôsobenie Ducha Svätého, čo nás všetkých duchovne obohacuje, posilňuje našu vieru, utužuje vzájomné vzťahy a hlavne podnecuje našu lásku a túžbu priblížiť sa k tým najslabším, bezbranným, trpiacim pre ich postihnutie, a preto našou snahou je pomôcť im odhaliť, že Boh nás všetkých miluje takých akí sme. Často až na stretnutí objavíme, že inak obdarované dieťa je ešte väčší Boží dar ako zdravé dieťa, lebo Boh zanechal na ňom viditeľnú stopu svojho pohladenia, ktorú ľudským rozumom nevieme pochopiť, iba srdcom viery ...

Sviatok spoločenstva je na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý sa slávi piatok po druhej nedeli po sviatku Zoslania Ducha Svätého (zvyčajne v júni).


 
Oznamy

Opekačka v Piešťanoch 25.9.2021
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 19.10.2021)

V sobotu 25. 9. 2021 sa členovia Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho stretli na spoločnej opekačke, ktorú už tradične mávajú vďaka otvorenosti Školských sestier Notre Dame v kláštorných priestoroch v ich záhrade. Pán nám doprial úžasný slnečný deň, takže sme mohli byť celý čas vonku. Stretnutie sa začalo sv. omšou, ktorú slúžil brat Marek. Vonku to má vždy svoje čaro... Užili sme si to o to viac, že v tomto období nikdy nevieme, kedy a za akých podmienok sa najbližšie budeme môcť stretnúť. Vďaka ti, Pane!
 

15. výročie Piešťanského spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 30.9.2019)

28.9. 2019 bol veľkým dňom Piešťanského spoločenstva. Oslávili 10. výročie a spoločne ďakovali za spoločný čas, za každého člena.
 

15. výročie Piešťasnkého spoločenstva
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 30.9.2019)

28.9. 2019 bol veľkým dňom Piešťanského spoločenstva. Oslávili 10. výročie a spoločne ďakovali za spoločný čas a za každého člena. Po ďakovnej sv. omši nasledovala opekačka, cez ktorú pospomínali na spoločné akcie, stretnutia, na začiatky, na vierosvetlákov, ktorí sú už vo večnosti. Samozrejme nemohla chýbať narodeninová torta.
 

Voľby
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 18.1.2019)

12. januára 2019 si Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch zvolilo novú vedúcu - Anku Viglašovú. Všetci zo spoločenstva sú vďační Betke za jej dlhoročné (15-ročné) obetavé vedenie spoločenstva. :)
 

Voľby v Spoločenstve Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 21.11.2015)

Dňa 21.11. malo Piešťanské spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho čas rozlišovania, volilo si nového vedúceho spoločenstva. Po krásnych chvíľach spomínania na radosti, starosti a plánovaní si spoločenstvo zvolilo staronovú vedúcu Betku Ostricovú. Ďakujeme Betka za tvoju doterajšiu službu v spoločenstve a vyporsujeme ti naďalej dary Ducha Svätého, pokoj a požehnanie.
 


(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 12.6.2015)

 

† Vlastička Rybanská
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 12.6.2015)

Dňa 11.6.2015 si Pán povolal k sebe našu Vlastičku Rybanskú (66 r.) - maminku inak obdarovaného Martinka. Pohreb bude v pondelok 15. júna 2015 v Sokolovciach, zač. sv. omše o 14.hod. v kostole v Sokolovciach, pohreb po sv. omši na miestnom cintoríne. Modlime sa za †Vlastičku, Martinka a celú rodinu
 

Smútočné oznámenie
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 9.11.2011)

7. novembra 2011 si Pán povolal do svojho domu nášho brata Jožka Macháča vo veku 87 rokov. Pohrebné obrady začnú vo štvrtok 10.11.2011 sv. omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch o 13.00 hod.,  pozostatky zosnulého budú uložené do hrobu k Vladkovi o 14,30 hod. na cintoríne na Bratislavskej ceste, kde sa s Jožkom rozlúčime. Spojme sa spoločne v modlitbe za nášho Jožka, aby uvidel dobrodenia Pánove v krajine žijúcich...


†! Betka
 

Prezentácia V+S
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 30.5.2011)

Prezentácia Hnutia Viera a Svetlo a jeho Spoločenstva Božského Srdca Jezišovho v Piešťanoch sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2011 počas sv. omše o 10,30 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Všetci ste srdečne vítaní!  
 

Februárové stretnutie
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 18.2.2011)

Mili Vierosvetláci! Pravidelné stretko nášho spoločenstva sa uskutoční v sobotu 19.2.2011. Sv. omša začína v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho o 13,30 hod., pokračovať bude v klube Rozmarín na Teplickej ul. Budeme spomínať a modliť sa za nášho + Vladka Macháča... Teší sa na vás Betka