Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Anna Vigľašová

E-mail: anka.viglasova@gmail.com
Mobil: 0908/062 006