Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kronika

Do tejto kroniky zatiaľ neboli pridané žiadne udalosti.