Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo Božieho milosrdenstva

Naše spoločenstvo Božieho milosrdenstva patrí medzi mladšie spoločenstvá na Slovensku.

Pri jeho začiatkoch stála sestra Zuzana Brunclíková z Kongregácie Sestier Panny Márie Útechy. Sestra Zuzka sa zoznámila s hnutím Viera a svetlo už pri jeho začiatku na Slovensko v roku 1988. Počas služby v Španielsku sa tiež stretla so spoločenstvami nášho hnutia.

Keď neskôr pracovala Žiline na Solinkách v lekárni, stretávala viaceré rodiny z farnosti s inak obdarovanými deťmi. Pomyslela si, že aj v Žiline by sa mohli stretávať tieto rodiny v spoločenstve hnutia Viera a svetlo. O svojom nápade sa porozprávala na animavíkende (stretnutí pre priateľov hnutia) s národným kaplánom bratom Marekom a národnou koordinátorkou Ivkou Urbanovou. Nápad bol prijatý s veľkou radosťou a už o niekoľko miesiacov prišla skupinka nadšených vierosvetlákov predstaviť naše hnutie farnosti Solinky. Cez farské oznamy boli samozrejme pozvané aj rodiny z iných farností v Žiline. Na predstavenie hnutia prišlo asi 25 zvedavých ľudí. Dozvedeli sa o živote iných spoločenstiev na Slovensku, vypočuli si svedectvo a predovšetkým zoznámili sa navzájom a získali chuť vytvoriť spoločenstvo. Po roku stretávania sa bolo naše spoločenstvo v roku 1.2.2009 slávnostne prijaté do hnutia Viera svetlo ako spoločenstvo Božieho milosrdenstva.

V prvých rokoch viedli stretnutia Kvetka Hornišová s inak obdarovaným synom Jankom a sestra Zuzka. Aktívne pomáhala aj Majka Hlaváčová a mnohí ďalší. Po dvoch rokoch prišla z Bratislavy stála mladá priateľka z nášho hnutia Gabika Hozáková a pridala sa do spoločenstva. Neskôr sa stala aj vedúcou, spoločenstvo viedla popri pôrode a výchove dvoch malých detí. Teraz je našou vedúcou Katka Hodasová, mamička inak obdarovanej dcérky Zuzky.

Pozývame rodiny s inak obdarovanými deťmi, aby sa pridali do nášho spoločenstva. Pozývame srdečne aj mladých ľudí, aby prišli medzi nás s radosťou a chuťou pomáhať si na ceste do neba.

Spoločenstvo Božieho milosrdenstva má sviatok v nedeľu Božieho milosrdenstva - nedeľa po Veľkončnej nedeli.

Ježišu, dôverujem Ti.

 
Oznamy

Voľby 8.12: 2019
(Žilina - Božie Milosrdenstvo, 12.3.2020)

Dňa 8.12. 2019 sa v spoločenstve odohrali voľby nového vedúceho. V príjemnej atmosfére si spoločenstvo zvolilo Gabiku Graňovú, ktorá vystriedala Gabiku Hozákovú. :) Gratulujeme, a Gabike H. ďakujeme za jej službu v spoločenstve.
 

Stretnutie spoločenstva november 2013
(Žilina - Božie Milosrdenstvo, 19.11.2013)