Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo P. Márie Trnavskej

Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej patrí medzi najstaršie spoločenstvá na Slovensku. Vzniklo v Trnave 22.9.1990. Do Trnavy sa dostalo skrze Vierku Bausovú s dcérou Maruškou a Majku Vyhničkovú so synom Paľkom, ktorí chodievali na stretká do Bratislavy. Po nadviazaní kontaktu so špeciálnou pedagogičkou Oľgou Radvániovou založili spoločenstvo aj v Trnave. Najskôr sa stretávali u Radvániovcov v byte, kde ich v čase najväčšieho rozkvetu bývalo do 100 ľudí. V tom čase malo trnavské spoločenstvo aj kňaza, bol ním Boris Travenec, ktorý v tom čase slúžil na Myjave a do Trnavy dochádzal každý mesiac na stretnutia. Po ňom bol našim kaplánom páter František Šatura, ale po havárii je pripútaný na lôžko.
V decembri 2003 zavítali do nášho spoločenstva aj nové rodiny z Piešťan, ktoré si po roku založili spoločestvo v Piešťanoch. Na jeseň 2007 k nám začali chodiť rodiny z Pezinka, kde neskôr tiež vzniklo spoločenstvo.

Naše spoločenstvo má názov Spločenstvo Panny Márie Trnavskej a stretávame sa vždy 1. sobotu v mesiaci. Začíname svätou omšou v kostole sv. Mikuláša a potom sa premiestnime na faru, kde prebieha stretko. V súčastnosti naše spoločenstvo obohacujú a potešujú svojou prítomnosťou františkáni brat Florián a páter Cyril, ktorý nám prostredníctvom krátkeho príhovoru približuje Kristovo evanjelium. Takisto naše spoločenstvo navštevuje sestra Marianna, uršulínka, ktorá sa aktívne zapája do priebehu našich stretnutí, pomáha nám najmä v príprave našich scénok. V Trnave máme 30členov. Program stretka sa snažíme pripraviť podľa pútnika, kde preberieme danú tému na mesiac a kde vždy nájdeme aj zaujímavé návody na rôzne činnosti, hry... Inak obdarovaným sa veľmi páči, keď si môžu zahrať pantomímu na danú tému a sú z nich už celkom dobrí herci.

Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej má sviatok 21. novembra.

 
Oznamy

Letná dovolenka Trnavského spoločenstva
(Trnava - P. Mária Trnavská, 7.8.2023)

 V dňoch 7.-9.8.2023 sa trnavské spoločenstvo rozhodlo tráviť letné dni spolu. Svoju dovolenku trávili v Ivanke pri Nitre a tak pozvali na hosťovanie aj Vierosvetlákov z Nitry. Počas troch dní sa veru nenudili. Program bol plný radosti, smiechu, súťaží, modlitieb, spevu, tanca a navštívili aj vychýrenú čokoládovňu. Už teraz si rezervovali termín opäť o rok :). 
 

Púť na Staré hory Trnavského spoločenstva
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.11.2022)

Koniec letných prázdnin 28.8.2022 Trnavské spoločenstvo zakončilo púťou na Staré hory. Cestou autobusom vyzdvihli aj vierosvetlákov z Nitrianskeho spoločesnstva. Už cestou nám bolo spoločne veselo. Na Starých sme začali svätou omšou v Bazilike. Svätú omšu celebroval otec Cyril. Po dobrom obede v neďalekej reštaurácii sme sa vrátili k bazilike a vystúpili prechádzkovýcm tempom ku kaplnke, kde sme sa pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva. Cestou späť nám Vitko vyhrával na gitare svoje hity.
 

Voľby v Spoločenstve Panny Márie Trnavskej v Trnave
(Trnava - P. Mária Trnavská, 22.6.2022)

V sobotu 4.6. sa uskutočnili veľke veci v spoločenstve v Trnave. Prišiel na nich čas volieb. A naši už zabehnutí, skúsenosťami ošlahaní vedúci Gódányovci obhájili svoje vedúcovanie a pokračujú v kormidlovaní aj ďalšie 3 roky. Ďakujeme vám milí Lucka a Jurko + Jurko, za 3 roky služby pre spoločensto a na ďalšej plavbe vám prajeme veľa Ducha svätého.
 

Opekačka v Trnave 15.8. 2020
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.9.2020)

Aj tento som rok sme strávili našu tradičnú Vierosvetlácku opekačku u našich priateľov Františkánov na záhrade. Tento raz 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Opekačku sme začali so svätou omšou a po nej sme sa pustili do príprav. Dobroty nám opekal náš šéfkuchár brat Florián. Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme sa stretli po dlhšej dobe. Poprechádzali sme sa v záhradke, pozreli si zvieratká, porozprávali sme sa a pomodlili aj desiatok svätého ruženca.
 

Opekačka v Trnave 15.8. 2020
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.9.2020)

Aj tento som rok sme strávili našu tradičnú Vierosvetlácku opekačku u našich priateľov Františkánov na záhrade. Tento raz 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Opekačku sme začali so svätou omšou a po nej sme sa pustili do príprav. Dobroty nám opekal náš šéfkuchár brat Florián. Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme sa stretli po dlhšej dobe. Poprechádzali sme sa v záhradke, pozreli si zvieratká, porozprávali sme sa a pomodlili aj desiatok svätého ruženca.
 

4. čas tvorivé dielne
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.3.2020)

Počas jarných prázdnín 22.2. sme sa stretli u našich Vierosvetlákoch Majky a Peťka Kubíkových doma. Očakávali nás otvoreným srdcom a Peťko nás už vyhliadal z okna. Najprv sme sa občerstveli potom sme nacvičili našu krížovú cestu a pustili sme sa do vyrábania krížov, ružencových náramkov, vyfarbovania obrázkov atď.
 

Mikulášske decembrové stretko
(Trnava - P. Mária Trnavská, 28.1.2020)

Decembrové stretko sme začínali vyrábaním vianočných pohľadníc, ktoré sme potom rozposielali do našich spoločenstiev po celom Slovensku. Následne na to aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš so svojím anjelom. Naši inak obdarovaní ich s radosťou a s úsmevom na tvári privítali. Niektorí im zarecitovali básničku alebo zaspievali peknú pesničku. Svätý Mikuláš nás všetkých obdaroval sladkými balíčkami.
 

Vianočné pečenie medovníčkov
(Trnava - P. Mária Trnavská, 14.12.2019)

V sobotu 14.12. sme sa stretli u našich Vierosvetlákov Majky a Peťka Kubíkových, kde sme strávili krásny adventný čas pri pečení sladkých medovníkov.
 

Stretko september
(Trnava - P. Mária Trnavská, 13.9.2019)

Milý Vierosvetláci opäť sme sa stretli po letných prázdninách 7. septembra na našom stretku. Začínali sme so svätou omšou v bazilike svätého Mikuláša, po nej k nám zavítal Páter Cyril s ďalším františkánom, ktorého viacerí dobre poznáme s Patrom Gineprom. Páter Ginepro bol z Nových Zámkoch preradený k nám do Trnavy veľmi sa tešíme z jeho návštevy a z času strávený s ním. Zahrali sme si aj scénku ako apoštoli chytali ryby a po nej sme aj modelovali z cesta rôzne rybičky a iné vodné živočíchy :)
 

Opekačka v Trnavskom spoločenstve
(Trnava - P. Mária Trnavská, 22.7.2019)

Dňa 13. júla sme sa stretli na opekačke s našimi Františkánmi. Pri opekaní nám pomohla rúra lebo pršalo a šikovní kuchári brat Florián a páter Cyril. Ďakujeme za ich pomoc, ochotu a čas strávený s nami. Začali sme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, pokračovali sme spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Cyril a po nej sme sa, už aj trošku hladní, presunuli do jedálne a začala sa opekačka. Sme radi, že medzi nás prišla aj národná koordinátorka Janka, ktorú sme neváhali pozvať ku nám, hneď týždeň po jej návrate domov z Nórska. Ďakujeme všetkým za krásnu opekačku a krásne strávený čas s vami.