Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo sv. Matky Terezy

Ahojte, sme spoločenstvo blahoslavenej Matky Terezy a stretávame sa už od roku 2006. Stretká mávame v priestorch geriatrie sv. Lukáša na Strojárenskej ulici v Košiciach. 

Je nás 26 členov, ale tento počet sa často mení, lebo sme otvorení príchodu nových rodín, či priateľov, sme vďační za každú novú tvár. Na stretku sa spolu radi modlíme, zdieľame, rozprávame, robíme pantomímu, kreslíme, spievame, oslavujeme, jeme, pijeme a tešíme sa jeden z druhého. V lete chodíme aj na spoločné výlety a dovolenky, pri ktorých sa ešte viac upevňujú naše vzťahy a priateľstvá.

Za našu patrónku sme si vybrali sv. Matku Terezu preto, lebo sa nachádzme v jej ohlasovaní lásky k blížnemu, lásky k maličkým a chudobným, v jej obetavosti a túžbe po láske a pokoji vo svete. Veríme, že za nás oroduje pri Našom Nebeskom Otcovi.

Spoločenstva sv. Matky Terezy má sviatok 5. septembra.

 
Oznamy

Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety KE
(Košice - sv. Matka Tereza, 30.9.2019)

V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.
 

Voľby v Spoločenstve sv. Matky Terezy KE
(Košice - sv. Matka Tereza, 30.9.2019)

Dňa 14.9. 2019 sa konali voľby v spoločenstve sv. Matky Terezy v Košiciach. Prežili sme naozaj pekný, požehnaný spoločný čas. Veronike veľmi ďakujeme za jej dlhoročnú službu spoločenstvu ako vedúcej, dakujeme sa jej obetavé srdce a láskavý prístup. Novým vedúcim spoločenstva sa stal dlhoročný vierosvetlák: Ferko Rakoci. juhuuuuuu, Ferkovi gratulujeme a prajeme silný prievan Ducha svätého. Sme radi ze vas mame.
 

Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety
(Košice - sv. Matka Tereza, 30.9.2019)

V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.
 

Voľby v Spoločenstve sv. Matky Terezy
(Košice - sv. Matka Tereza, 30.9.2019)

Dňa 14.9. 2019 sa konali voľby v spoločenstve sv. Matky Terezy v Košiciach. Prežili sme naozaj pekný, požehnaný spoločný čas. Veronike veľmi ďakujeme za jej dlhoročnú službu spoločenstvu ako vedúcej, dakujeme sa jej obetavé srdce a láskavý prístup. Novým vedúcim spoločenstva sa stal dlhoročný vierosvetlák: Ferko Rakoci. juhuuuuuu, Ferkovi gratulujeme a prajeme silný prievan Ducha svätého. Sme radi ze vas mame.
 

Duchovné cvičenia - Smižany 2018
(Košice - sv. Matka Tereza, 22.3.2018)

Duchovné cvičenia v Smižanoch sa konali 23.-25.2. 2018. Sme radi, že sa brat Marek opäť mohol zúčastniť a aj viesť celé duchovné cvičenia - prednášky, modlitby.... Aj keď nás nebolo veľa, bol to požehnaný čas plný milosti. Tiež sa tešíme, že s nami boli Janka aj Kika zo západu. Počas Duchovných cvičení sme mysleli aj na vás všetkých.
 

Voľby v Košiciach - Spoločenstvo sv. Alžbety
(Košice - sv. Matka Tereza, 17.10.2016)

24.9. sa v Spoločenstve s. Alžbety v KOšiciach konali voľby nového vedúceho spoločenstva. Tento čas rozlišovania sme prežili v rodinnej a požehnanej atmosfére. Staronovým vedúcim sa stal Víťo. Viťo ešte raz vďaka za tvoju doterajšiu službu vedúceho vo vašom spoločenstve a prajem ti do najbližších rokov zapálené srdce plné Ducha Svätého a krásne chvíle so svojimi vierosvetlákmi.
 

Voľby v Spoločenstve bl. Matky Terezy v Košiciach
(Košice - sv. Matka Tereza, 21.11.2015)

V Spoločenstve bl. Matky Terezy si 14.11. 2015 zvolili nového vedúceho spoločenstva. Po čase rozlišovania vyhrala staronová vedúca Veronika Volochová. Bol to krásny a požehnaný čas. Ďakujeme ti Veronika za predchádzajúce roky a vyprosujeme ti dary Ducha Svätého, nadšenie, chuť a radosť do tvojej služby.
 

Vianočné stretko
(Košice - sv. Matka Tereza, 1.12.2013)

8.decembra o 15 hod. v SKK sa uskutoční spoločné stretko košických spoločenstiev sv.Alžbety a bl.Matky Terezy.
 

Stretko spoločenstva sv. Alžbeta - 17.11.2013
(Košice - sv. Matka Tereza, 29.11.2013)


 

Februárové stretko
(Košice - sv. Matka Tereza, 15.2.2013)

Februárové stretko sv. Alžbety sa bude konať 17.februára v budove SKK, na Alžbetinej 14.Tentoraz na tému : Jakub, Zebedejov syn, syn hromu . Tešíme sa na stretnutie.