Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kontakt

František Rakoci

E-mail: ferorak@gmail.com
Mobil: 0904852768