Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo sv. Františka z Assisi

Naše spoločenstvo je zasvätené sv. Františkovi z Assisi, ktorý reagoval na Boží test a pomohol malomocnému, ktorý pomáhal chorým, ktorý miloval všetky zvieratá a rastliny, ktorý dôveroval Bohu aj v tých najťažších chvíľach, je nám veľkým vzorov a aj našim patrónom.

Začiatky nášho spoločenstva už majú dlhšiu históriu v trnavskom aj nitrianskom spoločenstve, kde sme sa formovali. No za oficiálne spoločenstvo Viery a Svetla sme boli uznaní, po roku formácie, 20. februára 2016 za prítomnosti národnej koordinátorky Janky Slovákovej a Brata Mareka.

Stretávame sa raz do mesiaca v pustovni Františkánskeho kláštora v Nových Zámkoch, vždy vtedy keď je o 17 hodine slovenská sv. omša.
Spoločne začíname o 15 hodine s agapé, potom pokračujeme s hlavným programom podľa témy mesiaca a naše stretnutie ukončujeme sv. omšou. Ešte počas formácie sme si urobili pekný výlet ku jaskyni sv. Svorada a Benedikta spojenú aj s opekaním a máme v pláne aj pokračovať s aktívnym vedením stretka.

Máme približne 16 členov pozostávajúcich z inak obdarovaných, rodičov a priateľov. Tešíme sa z prítomnosti nášho duchovného otca Pátra Ginepra.

Sv. František z Assisi, oroduj za nás.


 
Oznamy

Voľby v Spoločenstve sv. Františka z Asissi
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 2.6.2022)

V spolocenstve sv. Frantiska z Asissi v Novych Zámkoch sa diali veľké veci. Naši milí Habrdovci skončili svoju funkciu vedúcich spoločenstva po dvoch funkčných obdobiach a spoločenstvo si zvolilo novú vedúcu. Habrdovcom veľmi dakujeme za ich službu, za to že aj s ich veľkou zásluhou mohlo vzniknúť spoločenstvo v Nových Zámkoch. Ďakujeme vám za všetku silu, lásku a energiu, ktorú ste vložili do vášho spoločenstva. Novou vedúcou spoločenstva sa stala oddaná vierosvetláčka TERKA MELLENOVÁ. Gratulujeme! a prajeme veľa Ducha Svätého pri kormidlovaní toho spoločenstva.
 

Púť na Studničku s opekačkou
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 30.7.2019)

V nedeľu 30.06.2019 novozámocké Spoločenstvo svätého Františka sa stretlo spolu s ďalšími vierosvetlákmi na júnovom stretnutí. Program bol nasledovný: 10.00 krížová cesta, 11.00 svätá omša, 12.30 pohostenie a opekanie, 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva. Studnička je Mariánske pútnické miesto medzi Pozbou, Dedinkou a Bardoňovom. Prežili sme krásny spoločný čas. Ďakujeme aj vierosvetláom z iných spoločenstiev, že prišli a tak sme opäť mohli vytvroiť vierosvetlácku rodinu.
 

Voľby
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 18.1.2019)

13.01.2019 prebehli za prítomnosti národnej koordinátorky Jany Slovákovej voľby vedenia v Spoločenstve sv. Františka z Assisi. Opäť boli zvolení Anna a Rudolf Habrdoví. Blahoželáme!
 

Stretko NZ
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 18.1.2019)

Ďalšie stretko 17. február 2019 o 15.00.
 

Stretko - september 2017
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 18.11.2017)

 
 

Prijatie spoločenstva do VaS
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 18.5.2016)

27. február 2016 je pre nás veľkým dňom, pretože sme boli oficiálne prijatí do vierosvetláckej rodiny.