Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kronika

13.1.2019 - Voľby 2019

[Fotogaléria]

Voľby vedúcich Spoločenstva sv. Františka z Assisi sa v Nových Zámkoch uskutočnili za prítomnosti Jany Slovákovej, národnej koordinátorky. Staronovými vedúcimi sa stali Anna a Rudolf Habrdoví. Stretnutie sme zahájili Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a Modlitbou Viery a svetla. Janka potom prezentovala svoje zážitky z Nórska a zahájila štvorkolový volebný program, ktorý sme si oživili pesničkami.