Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 3
V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.
Voľby v Spoločenstve sv. Matky Terezy
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 12
Dňa 14.9. 2019 sa konali voľby v spoločenstve sv. Matky Terezy v Košiciach. Prežili sme naozaj pekný, požehnaný spoločný čas. Veronike veľmi ďakujeme za jej dlhoročnú službu spoločenstvu ako vedúcej, dakujeme sa jej obetavé srdce a láskavý prístup. Novým vedúcim spoločenstva sa stal dlhoročný vierosvetlák: Ferko Rakoci. juhuuuuuu, Ferkovi gratulujeme a prajeme silný prievan Ducha svätého. Sme radi ze vas mame.
Duchovné cvičenia - Smižany 2018
(Košice, 22.3.2018)
Počet fotografií: 21
Duchovné cvičenia v Smižanoch sa konali 23.-25.2. 2018. Sme radi, že sa brat Marek opäť mohol zúčastniť a aj viesť celé duchovné cvičenia - prednášky, modlitby.... Aj keď nás nebolo veľa, bol to požehnaný čas plný milosti. Tiež sa tešíme, že s nami boli Janka aj Kika zo západu. Počas Duchovných cvičení sme mysleli aj na vás všetkých.
Voľby v Spoločenstve bl. Matky Terezy v Košiciach
(Košice, 21.11.2015)
Počet fotografií: 13
V Spoločenstve bl. Matky Terezy si 14.11. 2015 zvolili nového vedúceho spoločenstva. Po čase rozlišovania vyhrala staronová vedúca Veronika Volochová. Bol to krásny a požehnaný čas. Ďakujeme ti Veronika za predchádzajúce roky a vyprosujeme ti dary Ducha Svätého, nadšenie, chuť a radosť do tvojej služby.
Stretko spoločenstva sv. Alžbeta - 17.11.2013
(Košice, 29.11.2013)
Počet fotografií: 14


Ples 2011, oslava svadby Janky a Martina
(Košice, 1.2.2011)
Počet fotografií: 16
Dňa 22.1.2011 sme sa zabávali a oslavovali, že sa naši mladí Janka a Martin  do manželstva pustili.
Začali sme už tradične sv. omšou, ktorú slúžil a pri kázni nás príjemne zabával otec Daniel. V modlitbách sme mysleli na všetkých chorých a na tých, ktorí nás predišli do Večnosti.
Potom sme pokračovali slávnostným otvorením plesu. Manželia sa nám predvedli v plnej paráde v svadobných róbach. Potom sme tancovali, mali sme Superstar, a ako na každej správnej východniarskej svadbe, nemohol chýbať Redový tanec, kedy každý poriadne vykrútil mladuchu- juchuchu.
Mikuláš 2010
(Košice, 11.12.2010)
Počet fotografií: 8
Stretko sme začali slávnostne nedeľnou sv. omšou. Odslúžil nám ju otec Henrich- ďakujeme. Potom sme čakali na Mikuláša a jeho pomocníkov a oni naozaj prišli. Presvedčte sa sami na fotkách. Dostali sme bohaté balíčky, za čo vďačíme sv. Mikulášovi, ale aj pánovi primátorovi Knapíkovi
Spoločné stretko u Agustiniánov September 2010
(Košice, 16.11.2010)
Počet fotografií: 15
Nový vierosvetlácky rok 2010/2011 sme začali v Košiciach v septembri so spoločným stretkom oboch spoločenstiev u bratov Augustiniánov.
Mikuláš 2007
(Košice, 18.10.2010)
Počet fotografií: 9

Aj na naše stretko prišiel sv. Mikuláš a rozdal nám darčeky za to, že sme boli celý rok dobrí a verne sme chodili na stretká.


Fašiangový ples
(Košice, 18.10.2010)
Počet fotografií: 13

Tento fašiangový ples sa uskutočnil v januári 2008 v reštaurácii Tip-Top v Košiciach. Ples sme zahájili svätou omšou v kaplnke na Geriatrii sv. Lukáša. Slúžil nám ju otec Dráb. Potom sme sa skvele zabávali, mali sme perfktnú hudbu, bola aj tombola.