Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Vianočné pečenie medovníčkov
(Trnava, 14.12.2019)
Počet fotografií: 10
V sobotu 14.12. sme sa stretli u našich Vierosvetlákov Majky a Peťka Kubíkových, kde sme strávili krásny adventný čas pri pečení sladkých medovníkov.
Stretko september
(Trnava, 13.9.2019)
Počet fotografií: 20
Milý Vierosvetláci opäť sme sa stretli po letných prázdninách 7. septembra na našom stretku. Začínali sme so svätou omšou v bazilike svätého Mikuláša, po nej k nám zavítal Páter Cyril s ďalším františkánom, ktorého viacerí dobre poznáme s Patrom Gineprom. Páter Ginepro bol z Nových Zámkoch preradený k nám do Trnavy veľmi sa tešíme z jeho návštevy a z času strávený s ním. Zahrali sme si aj scénku ako apoštoli chytali ryby a po nej sme aj modelovali z cesta rôzne rybičky a iné vodné živočíchy :)
Opekačka v Trnavskom spoločenstve
(Trnava, 22.7.2019)
Počet fotografií: 51
Dňa 13. júla sme sa stretli na opekačke s našimi Františkánmi. Pri opekaní nám pomohla rúra lebo pršalo a šikovní kuchári brat Florián a páter Cyril. Ďakujeme za ich pomoc, ochotu a čas strávený s nami. Začali sme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, pokračovali sme spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Cyril a po nej sme sa, už aj trošku hladní, presunuli do jedálne a začala sa opekačka. Sme radi, že medzi nás prišla aj národná koordinátorka Janka, ktorú sme neváhali pozvať ku nám, hneď týždeň po jej návrate domov z Nórska. Ďakujeme všetkým za krásnu opekačku a krásne strávený čas s vami.
Stretko máj
(Trnava, 6.5.2019)
Počet fotografií: 14
Aj v máji sme sa opäť zišli na stretku, po svätej omši v bazilike sv. Mikuláša sme sa presunuli na faru. Mesiac máj je zasvätený Panne Márii tak sme sa aj my pomodlili desiatok sv. ruženca a vyrobili sme vlastnoručne malé ruženčeky do ruky. Zahrali sme si aj scénku o Emauzských učeníkoch a následne sme sa povzdielali.
Sretko apríl
(Trnava, 6.4.2019)
Počet fotografií: 20
Sobotu 6. apríla sme strávili krásny čas na našom stretku. Vyrábali sme veľkonočné pohľadnice, vyfarbovali obrázky z krížovej cesty. Potom sme gratulovali našim oslávencom a samozrejme nechýbala aj spoločná fotka :)
Sobotňajšia návšteva kina
(Trnava, 23.2.2019)
Počet fotografií: 9
V sobotu 23.2. sme sa rozhodli s našimi Vierosvetlákmi z Trnavy, že náš štvrtý čas strávime v kine. Pozreli sme si rozprávku s názvom Ako vycvičiť draka 3. Rozprávka sa všetkým veľmi páčila a samozrejme sme si aj pochutili spoločne na pukancoch, čipsoch aj malinovkách.
Návšteva sv. Mikuláša
(Trnava, 18.1.2019)
Počet fotografií: 11
Tak ako každý rok aj v roku 2018 k nám začiatkom decembra poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Naši inak obdarovaní privítali sv. Mikuláša s veľkou radosťou, niektorí mu zaspievali peknú pesničku, iní zas zarecitovali peknú básničku. Sv. Mikuláš každého odmenil so sladkým prekvapením.
Opekačka u františkánov
(Trnava, 18.1.2019)
Počet fotografií: 27
Tak ako každoročne aj toto leto v roku 2018 sme sa stretli u františkánov, kde sme začali so slávením svätej omše a po nej nasledovala veľmi chutná opekačka.
25. výročie Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej
(Trnava, 31.10.2015)
Počet fotografií: 17
22.9. 1990 vzniklo spoločenstvo P. Márie Trnavskej. 5.9. 2015 sme sa aj s našimi priateľmi z našej vierosvetláckej rodiny zišli, aby sme Pánu Bohu a P. Márii Trnavskej poďakovali za pekných 25 rokov modlitbou ruženca a slávením sv. omše v kostole sv. Jakuba. Omšu nám celebroval brat Marek spolu s pátrom Cyrilom. Po omši sme sa presunuli do jedálne, kde sme mali agapé a kde sme spolu strávili pekný čas v spomínaní na uplynulé roky.
Stretnutie spoločenstva s putovnou sochou Panny Márie
(Trnava, 25.3.2013)
Počet fotografií: 40
Dňa 2. marca 2013 sme na pravidelnom stretnutí spoločenstva privítali sochu Panny Márie, ktorá práve putovala po našich rodinách. Stretnutie sme už tradične začali svätou omšou v kostole sv. Mikuláša. Potom sme sa presunuli do fary oproti kostolu, kde sme sa porozprávali, vytvorili pekné kríže a pomodlili ruženec k Panne Márii.