Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
História,,Ak nás tam nechcú, pôjdeme tam všetci."
 

Príbeh vzniku hnutia ,,Viera a Svetlo" je pre všetkých jej členov históriou veľkej Božej milosti. Prví ,,zakladatelia" boli Lukáš a Tadeáš – dvaja ťažko postihnutí chlapci z Francúzska. Pre svojich rodičov Gérarda a Kamilu, boli veľkým utrpením. Táto rodina sa rozhodla cestovať na púť na svetoznáme pútnické miesto zjavenia Božej Matky Panny Márie do Lurd. V tom čase organizovala púť diecéza, z ktorej táto rodina pochádzala. Diecéza ich však odmietla prihlásiť na púť s argumentom, že ich ťažko postihnutí chlapci, nehovoriaci ani nechodiaci, by aj tak ničomu neporozumeli a vyrušovali by ostatných pútnikov. Napokon sa rozhodli ísť na púť sami. Ale aj na tomto Božom mieste mali problémy. Vedúca hotela, v ktorom boli ubytovaní im navrhla, že im budú jedlo prinášať na izbu aby nevyrušovali ostatných. Všade, kde prišli, či už v kostole, alebo pri jaskyni, im ľudia dávali najavo, že by bolo lepšie, keby s takýmito deťmi radšej zostali doma. Z tejto púte, od ktorej si sľubovali posilnenie na duchu, sa vrátili veľmi zronení. Krátko po tejto bolestnej skúsenosti sa stretli so Jeanom Vanierom a Mariou-Héléne Mathieu, s inými rodičmi a postihnutými ľuďmi.Jean Vanier na to reagoval slovami: ,,ak nás tam nechcú, pôjdeme tam všetci." Tu s zrodila myšlienka pripraviť medzinárodnú púť mentálne postihnutých ľudí, ich rodičov a priateľov. Na túto púť sa ale bolo treba pripraviť. Príprava prebiehala v malých skupinkách asi 20 – 30 ľudí, ktorí sa pravidelne stretávali. Mnohí sa obávali, pretože s organizovaním takýchto podujatí nemali skúsenosti. Boli tam postihnuté deti, muži a ženy, ich rodičia, súrodenci, priatelia, kňazi. Táto príprava trvala tri roky. A vyvrcholila v roku 1971 na Veľkú noc na púti do Lurd na ktorej sa zúčastnilo 12 000 pútnikov z 15 krajín sveta. Z nich bolo asi 4000 mentálne postihnutých. Zmyslom bolo ukázať, že aj postihnutí majú v cirkvi svoje miesto. Táto jedinečná myšlienka sa však púťou neskončila. Rodiny pocítili potrebu stretávať sa v malých spoločenstvách, zdieľať sa, modliť sa, objavovať priateľstvá... .

Na Slovensku je Viera a Svetlo od roku 1988. Myšlienku tohto hnutia priniesli Danka Kočicová a Marta Švarcbacherová. V súčasnosti je tu 9 oficiálne zriadených spoločenstiev. Po dve v Košiciach, po jednom v Nitre, Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Žiline, Pezinku a Piešťanoch.