Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Júnové stretnutie v NR 2024 (9.6.2024)
Na tento mesiac sme si vybrali tému z pútnika: Kána Galilejská - Miesto radosti a spolupatričnosti. Takto sme spoločne, oslavou, a aj spomienkami na svadby našich Vierosvetlákov, ukončili vierosvetlácky rok posledným stretkom. Vďaka ti Pane sa sv. omše na každom stretku, za naše blízke priateľstvá, spoločné modlitby a radsoť v srdci. Tešíme sa na leto a veríme, že sa nám podarí stretnúť sa pri zmrzline či kofole.