Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kronika

7.7.2018 - Ďakovná sv. omša

V sobotu 7. júla v kostole Najsv. Trojice u br. Kapucínov sa naše Spoločenstvo sv. Kláry s radosťou zúčastnilo sv. omše, ktorú celebroval brat Marek. Úmyslom sv. omše bolo v rámci prípravy osláv 30. výročia VaS na Slovensku poďakovanie za všetky dobrodenia, ktorých sa nám neustále dostáva od nášho Pána a prosby za naše hnutie, za jej členov - inak obdarovaných, za rodičov i priateľov, aj za tých, ktorý nás už predišli do večnosti. Prípravou pred sv. omšou bolo krátke stretnutie v štvrtom čase zamerané na júlové uvažovanie a modlitbu nad úryvkom Sv. Písma a následným agapé a účasťou na pobožnosti fatimskej soboty. Veľmi sme sa tešili, že sme vnímali spoločenstvo všetkých veriacich z farnosti, zúčastnených na tejto sv. omši, ktorí nás už poznajú a s ktorými tvoríme krásnu farskú rodinu. Aj naši dobre známi priatelia s Máriinej légie nám pred sv. omšou blahoželali a obdarovali nás. Ako obetné dary sv. omše sme okrem chleba a vína niesli našu vierosvetlácku loďku, kvety a zažatú sviecu. Ďakujeme Pánovi za jeho veľkú milosrdnú lásku k nám, zverujeme sa jeho Matke, Panne Márií, pod jej materinskú ochranu a tešíme sa na veľkú spoločnú oslavu v Rodinkove.
 

11.8.2016 - Turzovka 2016

[Fotogaléria]

 Spoločenstvo sv. Kláry  oslávilo aj tento rok sviatok našej patrónky dvojdňovou púťou do Turzovky. Vyprosovali sme si - aj na príhovor P. Márie  -  veľa milostí, hlavne vzájomnú lásku a priateľstvo. 
Bývali sme v Penzióne Mária, kde sa o nás výborne starali. Svätú omšu  celebroval brat Marek prvý deň v kaplnke sv. Jozefa v novom kostole P. Márie, Matky Cirkvi a druhý deň sme na svätej  omši boli spoločne s inými pútnikmi.
Navštívili sme  aj Súľovské skaly, aj keď sme si ich mohli pozrieť iba zdola, aj tak nás ich krása veľmi nadchla.
Mali sme radosť z tejto krásnej akcie, lebo  sme mali čas na spoločné rozhovory, spomínanie, aj na plány do budúcnosti.
Prosíme  sv. Kláru o príhovor za naše spoločenstvo a zverujeme sa pod ochranu P. Márie, patrónky nášho hnutia - Viera a Svetlo.
 

9.4.2016 - Voľby Pezinok

[Fotogaléria]

 9. apríla 2016 naše Spoločenstvo sv. Kláry na mesačnom stretnutí privítalo našu národnú koordinátorku Janku Slovákovú, ktorá nás navštívila, aby sme spoločne poďakovali  Pánovi za uplynulé trojročné obdobie v živote nášho spoločenstva, pripomenuli si  spoločne prežité chvíle, krásne akcie, na ktorých sme sa zúčastnili, plánovali do budúcna a pri rozlišovaní zvolili koordinátora na nasledujúce obdobie.
Začali sme ďakovnou sv. omšou, ktorú celebroval brat Marek, po presune do farských priestorov, kde sa naše spoločenstvo stretáva sme pokračovali zdieľaním, po ktorom Janka viedla čas rozlišovania. Nakoniec sme vo voľbách zvolili  staronovú koordinátorku Majku, ktorá prosí všetkých vierosvetlákov o modlitbu pre túto službu. 
Naše stretnutie sme zakončili radostným agape.

Vďaka ti, Pane, za to, že nás učíš pravému priateľstvu a vernosti. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme rástli v láske k Tebe a učili sa byť milosrdní, ako si Ty milosrdný.
 

7.2.2015 - Stretko

[Fotogaléria]

V sobotu, 7. februára sme sa na pravidelnom mesačnom stretnutí Spoločenstva Sv. Kláry radovali z prijatia našej priateľky Veroniky do spoločenstva. Už celý rok nás tešila jej prítomnosť na stretkách, na Katimaviku, na dovolenke, duchovných cvičeniach a naposledy aj na plese v Nitre.Je prvou priateľkou, ktorú naše spoločenstvo má a veľmi si to vážime. Máme radi jej veselosť, bezprostrednosť, ochotu, lásku k inakobdarovaným a tešíme sa z jej vernosti.Všetci jej želáme pravú radosť a prehlbovanie priateľstiev s celým vierosvetláckym spoločenstvom.
 

25.10.2014 - Turzovka 2014

[Fotogaléria]

V sobotu, 25. októbra sa Spoločenstvo sv. Kláry z Pezinka v počte 18 členov bolo poďakovať Pánu Bohu a P. Márii za krásnych 5 rokov od prijatia nášho spoločenstva do Vierosvetláckej rodiny na púti v Turzovke. Ďakovnú sv. omšu celebroval brat Marek, s radosťou sme spievali, ďakovali, modlili sa. Od nášho prijatia sme spolu prežili veľa krásnych chvíľ, utužilo sa naše priateľstvo a naša láska v prežívaní života s našimi inak obdarovanými bratmi a sestrami.Spoznali sme život v hnutí Viery a Svetla, jeho spiritualitu a význam pre dnešný svet. Zúčastnili sme sa mnohých krásnych akcií - pútí, Katimavicov, dovoleniek, duchovných cvičení. Ďakujeme P. Bohu, P. Márii, patrónke nášho hnutia a sv. Kláre, patrónke nášho Spoločenstva za ich ochranu a všetky milosti, ktoré sme dostávali. Ďakujeme aj všetkým našim drahým bratom a sestrám zo všetkých spoločenstiev, zvlášť celoslovenským koordinátorom Janke Vilhanovej a Jankovi Kudlačákovi za doprevádzanie a hlavne nášmu bratovi Marekovi za duchovné doprevádzanie, lásku a trpezlivosť. Po sv. omši sme šli na slávnostný spoločný obed,korunovaný tortou s piatimi sviečkami, trochu sme si zašportovali a pomodlili sa spoločne sv. ruženec. Prosíme všetkých o modlitby za ďalšie roky v našom spoločenstve a odovzdávame sa pod ochranu P. Márie a sv. Kláry.
 

7.12.2013 - Mikuláš

V sobotu, 7. decembra zavítal na naše stretko sv. MikulášVšetci sme sa veľmi potešili, že ani na nás v Pezinku - v Spoločenstve sv. Kláry - nezabudol.
Veľmi ho zaujímalo, aké sme spoločenstvo a my sme sa ho vypytovali všeličo o jeho živote, hlavne nás zaujímalo, ako sa možno stať svätým. Ochotne nám všetko vysvetlil.
Obdaroval nás ovocím a sladkosťami amy sme mu zaspievali pieseň: "Taký veľký, taký malý, môže svätým byť"
Želáme sebe, ale aj všetkým vierosvetlákom štedré srdce a veľa radosti z dávania!
Spoločenstvo sv. Kláry

 

27.10.2012 - Opekačka 2012

[Fotogaléria]

Naše spoločenstvo sv. Kláry prežilo v sobotu, 27.10. krásne spoločne strávené chvíle. Už tradične, /druhý ročník/, sme pozvali bratislavské spoločenstvá ku spoločnej modlitbe sv. ruženca, k zdieľaniu sa a dobre opečeným špekáčikom, aj keď len v rúre sporáka v kuchyni, lebo vonku už bolo príliš chladno. Horúci čaj, spoločná modlitba a úprimné priateľstvo nás zohriali a potešili. Už sa nevieme dočkať tretieho ročníka!