Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť na Turzovku
(Pezinok, 12.8.2023)
Počet fotografií: 12
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
Púť na Turzovku Pezinského spoločenstva
(Pezinok, 3.11.2022)
Počet fotografií: 25
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
Púť na Turzovku pezinského spoločenstva
(Pezinok, 16.8.2020)
Počet fotografií: 28
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 13.8. 2020 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Nitrianskeho spoločenstva s našou koordinátorkou Jankou. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
10. výročie Peziského spoločenstva
(Pezinok, 22.8.2019)
Počet fotografií: 44
V sobotu, 17. augusta naše Spoločenstvo sv. Kláry oslavovalo 10. výročie svojho vzniku a trvania Bola to príležitosť na vrúcne poďakovanie nášmu Bohu, ktorý nás do Hnutia VaS povolal, pomáhal nám celých týchto požehnaných 10 rokov, aby sme sa spoločne stretali, stali sa priateľmi, učili sa, čo je to pravé priateľstvo, aby sme medzi sebou do popredia stavali tých najslabších, inak obdarovaných, aby sme spolu prežili veľa stretnutí,svätých omší, duchovných cvičení, krásnych pútí, plesov, Katimavikov, dovoleniek a výletov. Toto okrúhle výročie sme oslávili v prvom rade svätou omšou, ktorá je tým najkrajším vďakyvzdaním, akého sme schopní. Svätú omšu celebroval náš brat Marek, ktorý celých 10 rokov stál pri našom spoločenstve, pomáhal pri jeho zrode, slúžil nám vysluhovaním sviatostí a vštepoval nám podstatu spirituality Viery a Svetla a hlavne bol vždy s nami. Sme veľmi šťastní, že je medzi nami a ďakujeme za neho Pánovi. Radovali sme sa aj z toho, že naše pozvanie prijali aj viacerí vierosvetláci z okolitých spoločenstiev, hlavne naša hlavná koordinátorka Janka, ďalej Anička Vigľašová s Ivetkou z Piešťanského spoločenstva, z Bratislavy Monika a Henika, z Trnavy Tánička s Peťkom a mamičkou Máriou, naša drahá Veronika, ktorá bola v našom spoločenstve priateľkou, pokým sa neodsťahovala a z Máriinej Légie sme privítali s radosťou medzi sebou Katku. Obetnými darmi na sv. omši boli kytica kvetov ako symbol života, soška sv. Kláry, ktorá je patrónkou nášho spoločenstva, kroniky spoločenstva, chlieb a víno. Po svätej omši sme sa presunuli na spoločné agape do altánku u Števka a jeho rodičov, kde sme v príjemnom prostredí rozkvitnutej záhrady pojedli kotlíkový guláš, ktorý nám navaril Ferko, zrelé hrozno a dobrôtky od výmyslu sveta od našich mamín, vrátane dvoch tôrt, perfektne ozdobených a úžasne lahodných. Popozerali sme si vystavené fotky s komentármi, zaspomínali na spoločne prežité chvíle na akciách, zablahoželali čerstvému šesťdesiatnikovi Renovi a bolo nám spolu výborne – ako vždy. Vďaka Ti, Pane za všetko! Za naše spoločenstvo brat Marek, Danka s rodičmi Rudkom a Jarkou a vnúčikom Olinkom / ktorý sa narodil presne na sviatok sv. Kláry, takže s nami skoro vždy oslavuje/, Evička s mamičkou Evkou, Peťo s rodičmi Majkou a Renom, Ľubo /maminka Janka a Dominik nemohli prísť pre jeho zlý zdravotný stav/, ešte Danko, ktorý ako nám výdatne pomáhal pri organizácii podujatia a chystaní lavíc a stoličiek v altánku, Hanka, Blanka a domáci Števko s rodičmi Ferkom a Majou. /Naši drahí Ľubko a Paťko boli odcestovaní, preto s nami neboli/.
Decembrové stretko 2017
(Pezinok, 18.12.2017)
Počet fotografií: 19
V sobotu, 9. decembra sa naše  Spoločenstvo sv. Kláry  zišlo na pravidelnom mesačnom stretku - tentokrát výnimočne - v obývačke u Matiašovských - lebo kapucínsky refektár a priľahlé miestnosti, v ktorých sa zvykneme stretať boli obsadené deťúrencami, nacvičujúcimi   jasličkovú  pobožnosť. Vôbec nám to neubralo radosti, skôr naopak, veď  nám to pripomenulo časy vzniku nášho spoločenstva v Pezinku a navyše, okrem nášho brata Mareka sme mohli slávnostne privítať aj našu hlavnú koordinátorku - Janku, ktorá ku nám zavítala. Naše stretko bolo tentokrát celé adventné  a gratulačné. Rozprávali sme sa o význame adventu a o jeho symbole - adventnom venci. Tak ako každým týždňom pribúda svetla na venci, malo by ho pribúdať aj v našich srdciach, keď s radosťou očakávame príchod  Ježiška a pripravujeme mu miesto v našich srdciach a v našich rodinách. Potom nasledovali blahoželania  oslávencom, nášmu milému br. Marekovi, ktorý v týchto dňoch ďakoval za 25 rokov kňazstva a 50 rokov života,  Števkovi, ktorý tiež slávi na Vianoce "okrúhliny"- štyridsiadku a hneď za tým aj meniny a tiež našim Evičkám k meninám. Po všetkých blahoprianiach a ďakovaniach Pánovi za  oslávencov a za Vieru a Svetlo sme ešte podpisovali vianočné pohľadnice, vedˇ nechceme zabúdať na všetkých  bratov a sestry v rôznych spoločenstvách na Slovensku a nasledovalo radostné agape s dobrotami od našich mamín. Veľmi nás potešilo, že padol návrh spoločne sa pomodliť pri adventnom venci aj za zdravie a Božiu pomoc nášmu drahému p. Ignácovi. Ďakujeme Pánovi a prosíme ho stále: PRÍĎ  A PREBÝVAJ V NÁS! Osemnásti vierosvetláci z dnešného stretka
Turzovka 2016
(Pezinok, 3.1.2017)
Počet fotografií: 9

Voľby Pezinok 2016
(Pezinok, 10.4.2016)
Počet fotografií: 5

Stretko 7.2.2015
(Pezinok, 11.2.2015)
Počet fotografií: 7
Prijatie Veroniky do nášho spoločenstva
Turzovka 2014
(Pezinok, 10.11.2014)
Počet fotografií: 6
Toto sú fotky z našej ďakovnej púte v Turzovke, podrobnejšie sa o nej dozviete v kronike.

stretnutie pri putovnej soche Panny Márie
(Pezinok, 5.7.2013)
Počet fotografií: 4