Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Decembrové stretko 2017
(Pezinok, 18.12.2017)
Počet fotografií: 19
V sobotu, 9. decembra sa naše  Spoločenstvo sv. Kláry  zišlo na pravidelnom mesačnom stretku - tentokrát výnimočne - v obývačke u Matiašovských - lebo kapucínsky refektár a priľahlé miestnosti, v ktorých sa zvykneme stretať boli obsadené deťúrencami, nacvičujúcimi   jasličkovú  pobožnosť. Vôbec nám to neubralo radosti, skôr naopak, veď  nám to pripomenulo časy vzniku nášho spoločenstva v Pezinku a navyše, okrem nášho brata Mareka sme mohli slávnostne privítať aj našu hlavnú koordinátorku - Janku, ktorá ku nám zavítala. Naše stretko bolo tentokrát celé adventné  a gratulačné. Rozprávali sme sa o význame adventu a o jeho symbole - adventnom venci. Tak ako každým týždňom pribúda svetla na venci, malo by ho pribúdať aj v našich srdciach, keď s radosťou očakávame príchod  Ježiška a pripravujeme mu miesto v našich srdciach a v našich rodinách. Potom nasledovali blahoželania  oslávencom, nášmu milému br. Marekovi, ktorý v týchto dňoch ďakoval za 25 rokov kňazstva a 50 rokov života,  Števkovi, ktorý tiež slávi na Vianoce "okrúhliny"- štyridsiadku a hneď za tým aj meniny a tiež našim Evičkám k meninám. Po všetkých blahoprianiach a ďakovaniach Pánovi za  oslávencov a za Vieru a Svetlo sme ešte podpisovali vianočné pohľadnice, vedˇ nechceme zabúdať na všetkých  bratov a sestry v rôznych spoločenstvách na Slovensku a nasledovalo radostné agape s dobrotami od našich mamín. Veľmi nás potešilo, že padol návrh spoločne sa pomodliť pri adventnom venci aj za zdravie a Božiu pomoc nášmu drahému p. Ignácovi. Ďakujeme Pánovi a prosíme ho stále: PRÍĎ  A PREBÝVAJ V NÁS! Osemnásti vierosvetláci z dnešného stretka
Turzovka 2016
(Pezinok, 3.1.2017)
Počet fotografií: 9

Voľby Pezinok 2016
(Pezinok, 10.4.2016)
Počet fotografií: 5

Stretko 7.2.2015
(Pezinok, 11.2.2015)
Počet fotografií: 7
Prijatie Veroniky do nášho spoločenstva
Turzovka 2014
(Pezinok, 10.11.2014)
Počet fotografií: 6
Toto sú fotky z našej ďakovnej púte v Turzovke, podrobnejšie sa o nej dozviete v kronike.

stretnutie pri putovnej soche Panny Márie
(Pezinok, 5.7.2013)
Počet fotografií: 4


Turzovka august 2011
(Pezinok, 14.1.2012)
Počet fotografií: 19
Naše Spoločenstvo sv. Kláry putovalo do Turzovky. Prežili sme krásne spoločné chvíle pri sv. omši, v modlitbe a spoločnej hre.
Štvrtý čas 17.12.2011
(Pezinok, 3.1.2012)
Počet fotografií: 8
Naše spoločenstvo sa stretlo v sobotu pred Vianocami pri ozdobovaní medovníkov a spoločnej modlitbe sv. ruženca. Prežili sme spolu krásne, pokojné chvíle, skutočný advent, naplnený vzájomnou láskou, ozajstným priateľstvom a pokojom.
Opekačka u Matiašovských
(Pezinok, 20.10.2011)
Počet fotografií: 55
Vydarená októbrová sobota v Pezinku u rodinky Matiašovskej. Vonku chladná jeseň, prechádzka nádhernou farebnou záhradou, prítulné domáce zvieratá, teplo pri piecke a k tomu voňavé špekáčiky. Ako nám je dobre na svete. Vďaka Ti Pane.. 
Radosť
(Pezinok, 10.2.2011)
Počet fotografií: 1
Stretnutie v štvrtom čase, tešíme sa do cukrárne, kam nás pozvala Janka Slováková z Nitrianskeho spoločenstva.