Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Anton a Ľudmila Gebaueroví

E-mail: tono.gebauer@gmail.com
Mobil: +421902719592