Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Opekačka
(Trnava - P. Mária Trnavská, 7.7.2019)

Milí Vierosvetláci srdečne Vás pozývame 13. júla v sobotu na opekačku k našim františkánom. Začíname o 9 30 s modlitbou svätého ruženca, potom o 10 00 nám Páter Cyril odslúži svätú omšu a po nej budeme opekať u františkánov na záhrade. Tešíme sa na Vás všetkých Lucka a Jurko
 

Svätá omša za život
(Slovensko, 1.6.2019)

V kostole Božského srdca Ježišovho v Košiciach sa uskutočnila sv. omša za život, ktorá bola zameraná na osoby so zdravotným znevýhodnením, ťažko chorých a ich opatrovníkov. Pri tejto svätej omši sme si pripomenuli odkaz a dielo Jeana Vaniera, ktorý pred niekoľkými dňami odišiel do večnosti. V prílohe nájdete homíliu o Jeanovi Vanierovi z tejto svätej omše.

[Stiahnuť prílohu]
 

Svätá omša za život
(Slovensko, 21.5.2019)

Dňa 30.5.2019 o 16,30 hod. v kostole Božského srdca Ježišovho na Komenského ulici  v Košiciach sa uskutoční každomesačná sv. omša za život, ktorú organizuje Pro life hnutie "Deti sv. Alžbety" pod vedenín o. Dušana Škurlu.
Tentoraz bude sv. omša zameraná na osoby so zdravotným znevýhodnením, ťažko chorých a ich opatrovníkov. Keďže pred niekoľkými dňami odišiel do večnosti Jean Vanier, velikán ľudskosti, zakladateľ komunity Archa a hnutia Viera a Svetlo, osobitne si pri svätej omši pripomenieme jeho odkaz a dielo.
 

Katimavik 2019
(Slovensko, 21.5.2019)

26.-28.4.2019 sa konala naša obľúbená víkendovka - Katimavik. Téma bola bl. Anka Kolesárová - Víťazstvo vnútornej krásy a čistoty. Sme radi, že pozvanie prijal páter Tomáš z Domčeka z Vysokej nad Uhom. Počas prednášok sme mohli viac spoznať duchovné posolstvo bl. Anky Kolesárovej. Ranné modlitby, sv. omše, olympiáda, opekačka, diskotéka nemôžu chýbať počas nášho programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok. Fotky nájdete v rubrike Fotoalbumy. :)
 

Rozlúčka so Jeanom Vanierom 16.5. 2019, 14:00h. - živé vysielanie
(Slovensko, 16.5.2019)

Podľa priania Jeana sa pohreb uskutoční v blízkom kruhu jeho komunity v Trosly vo Francúzsku. My sa môžeme spojiť s nimi cez živé vysielanie, ktoré bude možné pozerať cez: možnosť A: http://www.ktotv.com/recevoir-kto možnosť B: https://www.youtube.com/watch?v=hUM3P61neXU&feature=youtu.be