Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

PÚTNIK OKTÓBER
(Slovensko, 1.10.2023)

NAZARET - DENNÁ PRÁCA, KAŽDODENNÝ ŽIVOT. Počas Ježišovho života mal Nazaret približne 400 obyvateľov, čiže bolo to malé, chudobné a neznáme miesto. Ježiš tam prežil asi tridsať rokov a vyrastal s ľuďmi tohto mesta. Naučil sa viere jednoduchých ľudí, starostlivosti o domácnosť, manuálnej práci a životu v spoločenstve. Nazaret bol jeho školou. Mária a Jozef boli veľmi dôležití v ľudskom formovaní Ježiša a hoci o tom v enanjeliu nemáme zmienku, môžeme predpokladať, že aj v Ježišovom verejnom živote. Počas troch rokov svojho misionárskeho života Ježiš odhaľuje tridsať rokov jednoduchého, skrytého života v Nazarete. Naše spoločenstvá Viery a svetla musia dnes ľudstvu preložiť túto dôležitosť života v duchu Nazareta. Duch Nazareta nám hovorí, aby sme tento každodenný život prežívali intenzívne, i keď je taký jednoduchý, že sa javí ako monotónny. Vďaka nemu sa učíme triezvosti, starostlivosti o všetko a o ľudí okolo nás, láskavosti (tzn. štvrtému času), vďaka ktorým sme naladení na ostatných a štedro slúžime najbiednejším. Nazaret je aj spôsob života, náš duchovný domov, miesto také ľudské, že sa stáva prejavom duchovna, kde všetko môže
 

Pochod za život
(Slovensko, 24.9.2023)

 

Septembrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 17.9.2023)

Vianoce v septembri? Aj to sa nám podarilo na našom prvom stretku po letných prázdninách. Pútnik nás tento rok bude brať na rôzne miesta, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom a prvá zastávka bola Betlehem. Na stretku sme si premietli príbeh Vianoc a ďalej sme sa rozrpávali o vďačnosti. Vďační sme boli aj za všetkých oslávencov - a to sme veru mali čo robiť za 3 mesiace. 
 

Septembrové stretko v BA
(Bratislava - sv. Gorazd, 10.9.2023)

Na našom prvom stretku po prázdninách sme mali perfektnú tému o Betleheme. Vďaka nej sme mohli spolu putovať do Betlehema.
 

PÚTNIK SEPTEMBER
(Slovensko, 2.9.2023)

BETLEHEM - HĽADANIE DIEŤAŤA. Úbohé dieťa. Keď prídeme do Betlehema pozrieť si tvár Božieho syna a kontemplovať ju, vstupujeme do hĺbky ľudského srdca, plného krehkosti, jemnosti a dobroty. V Betleheme sa upokojí naša pompéznosť a ustarostenosť, naša dychtivosť robiť vždy viac a lepšie, náš smäd po moci a márnosti. Lebo pred krehkosťou malého Ježiška smerujeme k tomu, čím skutočne sme. Brazílsky teológ Leonardo Boff hovorí, že „každé dieťa chce byť človekom, každý človek chce byť kráľom a každý kráľ chce byť Bohom. Len Boh chcel byť dieťaťom.“ Kontemplácia betlehemského Ďieťaťa nás nabáda prejsť do vnútra jaskyne: tam sa zviditeľňuje veľké tajomstvo Božej nežnosti, a jemne sa odhaľuje význam tohto tajomstva. Tam stretávame dobrodružstvo Boha, ktoré sa stalo ľudským dobrodružstvom od začiatku do konca. Boh sa stal ľudskou látkou a odel ľudí do božskej látky, naplnil ich významom a cieľom. Boh z Betlehema vošiel do ľudského tela a nikdy neodišiel. Preto ho môžeme nájsť v našom vnútri a vo všetkom, čo je ľudské. Spoločenstvo Viery a svetla je novým Betlehemom, miestom stretnutia, humanizácie a božstva. Tu si vyzliekame aroganciu, nadradenosť a chuť po moci. Len tí, ktorí sa podobne ako Ježiš považujú za bratov a sestry, môžu túto cestu prejsť ľudsky ako aj božsky. V Betleheme nám Ježiš, Mária a Jozef pripomínajú krásu jednoduchých vecí každodenného života, Traja Králi nám pripomínajú význam vďačnosti (tzn. čas vernosti alebo štvrtý čas), a pastieri nám pripomínajú radosť z nového života pri stretnutí s Božím dieťaťom. Preto „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ (Lk 2,15)
 

PÚTNIK 2023/2024
(Slovensko, 1.9.2023)

Stretnutia s Ježišom v Galilei Téma na tento rok sú miesta, kde stretávame Ježiša. Ježiš žil v Palestíne, na území dlhom 240 km, širokom do 90 km, s plochou 20000 km2 . Palestína je od severu na juh rozdelená pohorím. V Ježišových časoch bola rozdelená na dva regióny: Galilea a Samária-Júdea. Tu je približná mapa Palestíny v Ježišových časoch. Každý mesiac sa zastavíme na jednom z týchto miest a pripomenieme si Ježišove stretnutia s mužmi, ženami, deťmi, mladými, dospelými a staršími ľuďmi jeho čias.
 

Putovanie do Močenka
(Bratislava - sv. Gorazd, 23.8.2023)

Putovanie cez Jelku na slávnosť Panny Márie Kráľovnej Pokoja do Močenka
 

Púť na Turzovku
(Pezinok - sv. Klára, 12.8.2023)

Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
 

Letná dovolenka Trnavského spoločenstva
(Trnava - P. Mária Trnavská, 7.8.2023)

 V dňoch 7.-9.8.2023 sa trnavské spoločenstvo rozhodlo tráviť letné dni spolu. Svoju dovolenku trávili v Ivanke pri Nitre a tak pozvali na hosťovanie aj Vierosvetlákov z Nitry. Počas troch dní sa veru nenudili. Program bol plný radosti, smiechu, súťaží, modlitieb, spevu, tanca a navštívili aj vychýrenú čokoládovňu. Už teraz si rezervovali termín opäť o rok :). 
 

Púť do Nitry
(Slovensko, 8.7.2023)

 Oslava 35. výročia VaS na Slovensku opäť spojila Vierosvetlákov z rôznych spoločenstiev. Začali sme ďakovnou sv. omšou na Nitriankej Kalvárii. Po sv. omši sme v pastoračnom centre vytiahli všetky tromfy ako chlebíčky, koláčiky a torty. Nemohla chýbať ani krátka tancovačka. Naše stretnutie sme ukončili modlitbou sv. ruženca pri soche Panny Marie Guadalupskej. 
Vďaka ti Pane za 35 rokov našej Vierosvetláckej rodiny.