Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

+ Naša Majka odišla do večnosti
(Slovensko, 4.3.2019)

Naša drahá Majka Kuželová odišla do večnosti. Je nám to veľmi ľúto a bude nám veľmi chýbať. Sme ale veľmi vďační Pánu Bohu za Majku. Mala vždy úsmev na tvári, pokoj v duši, aj keď nebolo vždy všetko ľahké. Jej srdce bolo vždy naplnené láskou a radosťou, ktorú rozdávala okolo seba. Nášmu spoločenstvu odovzdala veľa bohatstiev a strávili sme s ňou krásne chvíle, za ktoré sme nesmierne vďační. Na plese nikdy nechýbala jej obľúbená pieseň - Levandulová, ktorú mala tak veľmi rada a postavila ju aj z vozíka, aby si mohla zatancovať. Myslíme v modlitbách na Stanka, Veroniku aj jej rodinu. Ďakujeme Ti Majka za všetko, budeš nám veľmi chýbať +!.

[Stiahnuť prílohu]
 

Stretko 2. marca
(Trnava - P. Mária Trnavská, 24.2.2019)

Všetkých Vierosvetlákov srdečne pozývame na stretko Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej 2. marca 2019 v Trnave. Začíname o 10:00 so slávením svätej omše v bazilike sv. Mikuláša a po svätej omši sa presunieme spoločne na faru. Na všetkých sa veľmi tešíme Lucka a Jurko 
 

2% z dane
(Slovensko, 7.2.2019)

Milí vierosvetláci, priatelia, dobrodinci, chceli by sme vás poprosiť o poukázanie 2% z príjmu pre naše spoločenstvo. Vždy sme veľmi vdační, keď si na nás spomeniete v týchto daňových časoch a vyberiete si naše spoločenstvo. Cez rok mávame okrem pravidelných mesačných stretnutí mnoho iných akcií ako je ples, duchovné cvičenia, dovolenky, Katimavik... Kedže chceme vždy čo najviac znížiť finančné výdavky pre naše rodiny, v mnohom nám to umožňujú práve vyzbierané 2%. Ak by ste mali v svojom okolí niekoho kto by nám tiež pomohol a rozhodol sa pre nás určite ho neváhajte osloviť. Už vopred vám ďakujeme a môžeme vám prisľúbiť naše modlitby za vás. Ďakujeme. ! :)

[Stiahnuť prílohu]
 

14. Ples Jasaj v Pánovi, Nitra 2019
(Slovensko, 5.2.2019)

V dňoch 26.-27.1.2019 sme opäť povyťahovali svoje najkrajšie róby, saká, obleky, šaty, motýliky, náušnice nahodili sme sa do gala a Jasali v Pánovi na našom už v poradí 14. plese. Náš ples sme otvorili spoločnou sv. omšou, ktorú celerboval br. Marek spolu s pátrom Gineprom a pátrom Ignácom. Po nej si cestu zmýlili Pat a Mat a pokúsili sa otvoriť náš ples, ale neskôr to radšej nechali na moderátoroch Jurkovi a Kike. Po provom tanečnom kole, prípitku a dobre večeri sme to poriadne roztočili na parkete. Naše tanečné kreácie, otočky, výskoky, tanečné kolá sme prestriedali programom, ktorý si pripravili jednotlivé spoločenstvá a tombolou. O pol noci sme modlitbou poďakovali za spoločný čas a tí ktorým už stačilo išli spať a tancuchtiví pokračovali. Na druhý deň sme spoločnou sv. omšou a obedom zakončili náš 14. ples Jasaj v Pánovi.
 

Voľby národný koordinátor VaS na Slovensku
(Slovensko, 20.1.2019)

Kamaráti, zvládli sme to. V dňoch od 18.-20.1. 2019 sa nám podarilo zvoliť národného koordinátora. Na voľbách sa stretli všetci vedúci vierosvetláckych spoločenstiev z celého Slovenska, spolu s priateľmi a počas spoločného času rozlišovania pri vedení Oľgy Gurevich z Ruska sa...... ...novým Národným koordinátorom stala.....……....... Staronová JANA SLOVÁKOVA ,,Som rada, že môžem aj ďalšie 4 roky zažívať tak krásne, občas náročné, ale vždy požehnané chvíle s mojimi vierosvetlakmi. Prosím o modlitby a som veľmi vďačná Pánu Bohu za dar Viery a Svetla a za každého jedného z vás."