Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Opekačka v Trnave 15.8. 2020
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.9.2020)

Aj tento som rok sme strávili našu tradičnú Vierosvetlácku opekačku u našich priateľov Františkánov na záhrade. Tento raz 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Opekačku sme začali so svätou omšou a po nej sme sa pustili do príprav. Dobroty nám opekal náš šéfkuchár brat Florián. Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme sa stretli po dlhšej dobe. Poprechádzali sme sa v záhradke, pozreli si zvieratká, porozprávali sme sa a pomodlili aj desiatok svätého ruženca.
 

Púť na Turzovku
(Pezinok - sv. Klára, 16.8.2020)

Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 13.8. 2020 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Nitrianskeho spoločenstva s našou koordinátorkou Jankou. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
 

Púť na Nitriansku Kalváriu 8.8. 2020
(Slovensko, 9.8.2020)

Počas krásnej slnečnej soboty 8.8 2020 sme sa stretli po dlhom čase ako veľká Vierosvetlácka rodina na púti v Nitre. Korona čas nám nedovoli sa stretnúť na našom obľúbenom Katimaviku či Škutovkách a tak sme sa rozhodli stretnúť sa na jednodňovej púti. Prišli Vierosvetláci z piatich spoločenstiev. Začali sme sv. omšou v kostole, počas ktorej sme mysleli na všetkých čo nemohli prísť, na všetky spoločenstvá na Slovensku aj vo svete. Po omši sme sa presunuli do pastoračného centra, kde sme si pochutnali na guláši, koláčikoch či čerstvom ovocí. Atmosféru dotváral Vítko svojimi hitovkami. Viacerí z nás zvládli vyjsť aj na Kalvársky kopček. O 14:00 sme sa pomodlili spoločne ruženec a pomaličky ukončili naše stretnutie. Bolo vidieť ako veľmi sme si už chýbali, ani sa nám nechcelo lúčiť. Vďaka ti Pane za spoločný čas.
 

Veľká noc 2020
(Slovensko, 10.4.2020)

Milí Vierosvetláci, kamaráti, želám vám požehnané veľkonočné sviatky. Náš Pán nám každý deň prejavuje jeho veľkú lásku a milosrdenstvo. V týchto dňoch si to viac pripomíname a pociťujeme - na Zelený štvrtok pri lámaní chleba, na Veľký piatok na kríži a na Veľkonočnú nedeľu pri otvorenom hrobe. Prajem vám veľa radosti, vďačnosti, pokoja do vašich sŕdc a túžbu byť vždy v blízkosti nášho Pána.
 

Ples 2020 - Nitra
(Slovensko, 20.2.2020)

V dňoch 18.-19.1. 2020 sme v Nitre plesali a jasali v Pánovi. Sme radi, že sme sa opäť stretli spoločne pri zábave, radosti a tanci. Náš ples sme začali sv. omšou, počas spoločného programu prišiel kúzelník Magic Igor so svojou asistentkou Janínou, vyhrali sme krásne ceny v tombole, pochutili na večeri a samozrejme tancovali a zabávali do rána bieleho. Fotky už nájdete vo fotoalbume. :)