Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Online národná rada
(Slovensko, 5.11.2022)

Koniec prvého novembrového týždňa dali vedúci spoločenstiev hlavy dokopy. Potrebovali sme sa poradiť a urobiť plány na ďaľší rok. Tiež sme sa tešili, že sme sa mohli vidieť a pozdielať sa o našich radostiach, či starostiach v spoločenstvách. Mysleli sme aj na všetkých vierosvetlákov a všetci vás srdečne pozdravujeme.
 

Online národná rada 4.11. 2022
(Slovensko, 5.11.2022)

Koniec prvého novembrového týždňa dali vedúci spoločenstiev hlavy dokopy. Potrebovali sme sa poradiť a urobiť plány na ďaľší rok. Tiež sme sa tešili, že sme sa mohli vidieť a pozdielať sa o našich radostiach, či starostiach v spoločenstvách. Mysleli sme aj na všetkých vierosvetlákov a všetci vás srdečne pozdravujeme.
 

Pútnik november 2022: Cesta evanjelia maličkých
(Slovensko, 3.11.2022)

Svätý duch sprevádzal cestu Vášho hnutia a množstvo spoločenstiev “Viera a Svetlo” sa zrodilo v množstve krají na piatich kontinentoch, aby niesli posolstvo lásky a prijatia. Toto posolstvo je srdcom evanjelia. Pripomína nám, že každý človek, a špeciálne tí najmenší a najslabší sú milovaní Bohom a majú svoje miesto v Cirkvi aj vo svete. To je evanjelium “maličkých”. Svätý duch, ktorí evanjeliu maličkých dáva rásť, je hybnou silou jednoty a zmyslu služby mnohým spoločenstvám Viera a Svetlo. Sme pravdivo milovaní Bohom preto, kto sme a kvôli žiadnemu inémo dôvodu, alebo záujmu. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za čas, keď som bol so svojou maličkosťou prijatý do spoločenstva Viera a Svetlo. Do budúceho stretnutia... Prostredníctvom návštevy alebo telefonátu môžme podať pomocnú ruku tým najslabším alebo chorým ľuďom v spoločenstve alebo v našom okolí.
 

Modlíme sa zosnulých Vierosvetlákov
(Slovensko, 3.11.2022)

 V týchto dňoch si spomíname na všetkých zosnulých. V srdciach nosíme aj našich zosnulých Vierosvetlákov a ďakujeme za ich život. Orodujte za nás v nebi!
 

Nové fotky
(Slovensko, 3.11.2022)

V časti fotoalbum nájdete nahraných veľa nových fotiek. Prajeme krásne dni.
 

Duchovné cvičenia v Piešťanoch
(Slovensko, 3.11.2022)

V dňoch od 20.-23.10.2022 prebiehali Duchovné cvičenia. Stretli sme sa v Piešťanoch u Jezuitov v exercičnom dome. Už tento priestor pozýva k stíšeniu a modlitbe. Témou duchovných cvičení boli Blahoslavenstvá vo VaS. Prednášky, sväté omše, modlitby viedol náš drahý br. Marek. Bol to pre nás požehnaný spoločný čas.
 

Októbrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 3.11.2022)

Krásny jesenný stretkový čas 16.10.2022. Na fotke priateľia s inak obdarovanými.
 

Septembrové stretko v Nitre
(Slovensko, 3.11.2022)

Po letných prázdninách sme sa na prvom stretku streli až 25.9.2022 no o to vzácnejšie nám bolo viedieť sa a byť spolu. Odštartovali sme veľkolepo, pretože náš Vierosvetlák Vojto s nami oslávil okrúhle 70. narodeniny.
 

Púť na Staré hory Trnavského spoločenstva
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.11.2022)

Koniec letných prázdnin 28.8.2022 Trnavské spoločenstvo zakončilo púťou na Staré hory. Cestou autobusom vyzdvihli aj vierosvetlákov z Nitrianskeho spoločesnstva. Už cestou nám bolo spoločne veselo. Na Starých sme začali svätou omšou v Bazilike. Svätú omšu celebroval otec Cyril. Po dobrom obede v neďalekej reštaurácii sme sa vrátili k bazilike a vystúpili prechádzkovýcm tempom ku kaplnke, kde sme sa pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva. Cestou späť nám Vitko vyhrával na gitare svoje hity.
 

Púť na Turzovku Pezinského spoločenstva
(Pezinok - sv. Klára, 3.11.2022)

Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.