Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Aleluja!!!
(Slovensko, 4.4.2021)

Milí Vierosvetláci a priatelia, ALELUJAAAA! Stalo sa to ... Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna .... a ON? ON, nás vykúpil, zachránil, potešil, obetoval sa, ON nás veľmi miluje... Prajeme vám krásne dni, nikdy nezabúdajte na to čo sa dnes stalo, nezabúdajte na Jeho lásku.... Ďakujme za jeho nekonečný Dar Vykúpenia +! br. Marek a Janka
 

Sv. omša TV Lux
(Slovensko, 2.4.2021)

Milí vierosvetláci a priatelia, srdečne vás pozývame k sledovaniu sv. omši na TV Lux 5.4. 2021, na Veľkonočný pondelok, o 18:30. Táto svätá omša bude pre nás ďakovná za 50 rokov Viery a Svetla vo svete.
 

Darujte nám 2%
(Slovensko, 5.3.2021)

Milí vierosvetláci, priatelia, dobrodinci, chceli by sme vás poprosiť o poukázanie 2% z príjmu pre naše spoločenstvo. Vždy sme veľmi vdační, keď si na nás spomeniete v týchto daňových časoch a vyberiete si naše spoločenstvo. Cez rok mávame okrem pravidelných mesačných stretnutí mnoho iných akcií ako je ples, duchovné cvičenia, dovolenky, Katimavik... Kedže chceme vždy čo najviac znížiť finančné výdavky pre naše rodiny, v mnohom nám to umožňujú práve vyzbierané 2%. Ak by ste mali v svojom okolí niekoho kto by nám tiež pomohol a rozhodol sa pre nás určite ho neváhajte osloviť. Už vopred vám ďakujeme a môžeme vám prisľúbiť naše modlitby za vás. Ďakujeme. ! :)

[Stiahnuť prílohu]
 

Pôstne povzbudenie
(Slovensko, 19.2.2021)

Drahí naši Vierosvetláci! Radi by sme vás spolu s Jankou čo najsrdečnejšie pozdravili na začiatku pôstneho obdobia. Sme vďační za jednotu, ktorú prežívame vo vzájomnej modlitbe, cez milé video stretká, správičky či telefonáty. Prežívame časy, ktoré sú poznačené tajomstvom kríža, spôsobené pandémiou. Áno, je pravda, že každého z nás sa dotýka utrpenie v našich vierosvetláckych lodičkách, rodinách, na Slovensku i vo svete. Je tu však žiarivá nádej, ktorá je tak zjavne viditeľná v našom vierovsetláckom logu, keď slnko rozdeľuje mraky a žiarou svetla víťazí nad temnotou. Chceme sa spolu s vami povzbudiť, aby sme svoj duchovný zrak zamerali na jas Božieho Slnka, ktoré vždy prináša pokoj, milosrdenstvo, uzdravnie a lásku. Keď malé svetlo dokáže osvetliť najväčšiu tmu, o čo viac Božia nekonečná láska môže ohriať aj tú najskrehnutejšiu dušu a priniesť jej osvieženie. Ďakujeme s Jankou za každého jedného z vás. Je darom, že je v našich “lodičkách” môžme spoločne zdielať život lásky a jednoty. Nech nás Pán Boh aj počas prípravného odbobia pred Veľkou nocou napĺňa darmi svojho Svätého Ducha, jeho ovocím - zvlášť láskou, pokojom, láskavosťou a dobrotivosťou. Zároveň si vyprosujme požehnanie na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a zostaňme zjednotení v našej vierosvetláckej lodičke, ohrievanej stále žiariacim slnkom a plávajúcej k nádhernému cieľu. Z celého srdca vás pozdravujú vaši “spoluplavitelia” br. Marek a Janka
 

Naše online stretká
(Slovensko, 19.2.2021)

Aj keď nám situácia nedovolí sa stretávať, tešíme sa aspoň spoločným stretnutiam cez online videá. Dobre nám padne vždy, keď sa vidíme, spoločne sa pomodlíme, pozdieľame a Br. Marek nám dá požehnanie do ďalších dní.