Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Pôstne povzbudenie
(Slovensko, 19.2.2021)

Drahí naši Vierosvetláci! Radi by sme vás spolu s Jankou čo najsrdečnejšie pozdravili na začiatku pôstneho obdobia. Sme vďační za jednotu, ktorú prežívame vo vzájomnej modlitbe, cez milé video stretká, správičky či telefonáty. Prežívame časy, ktoré sú poznačené tajomstvom kríža, spôsobené pandémiou. Áno, je pravda, že každého z nás sa dotýka utrpenie v našich vierosvetláckych lodičkách, rodinách, na Slovensku i vo svete. Je tu však žiarivá nádej, ktorá je tak zjavne viditeľná v našom vierovsetláckom logu, keď slnko rozdeľuje mraky a žiarou svetla víťazí nad temnotou. Chceme sa spolu s vami povzbudiť, aby sme svoj duchovný zrak zamerali na jas Božieho Slnka, ktoré vždy prináša pokoj, milosrdenstvo, uzdravnie a lásku. Keď malé svetlo dokáže osvetliť najväčšiu tmu, o čo viac Božia nekonečná láska môže ohriať aj tú najskrehnutejšiu dušu a priniesť jej osvieženie. Ďakujeme s Jankou za každého jedného z vás. Je darom, že je v našich “lodičkách” môžme spoločne zdielať život lásky a jednoty. Nech nás Pán Boh aj počas prípravného odbobia pred Veľkou nocou napĺňa darmi svojho Svätého Ducha, jeho ovocím - zvlášť láskou, pokojom, láskavosťou a dobrotivosťou. Zároveň si vyprosujme požehnanie na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a zostaňme zjednotení v našej vierosvetláckej lodičke, ohrievanej stále žiariacim slnkom a plávajúcej k nádhernému cieľu. Z celého srdca vás pozdravujú vaši “spoluplavitelia” br. Marek a Janka
 

Naše online stretká
(Slovensko, 19.2.2021)

Aj keď nám situácia nedovolí sa stretávať, tešíme sa aspoň spoločným stretnutiam cez online videá. Dobre nám padne vždy, keď sa vidíme, spoločne sa pomodlíme, pozdieľame a Br. Marek nám dá požehnanie do ďalších dní.
 

ŠŤASTNY NOVY ROK 2021
(Slovensko, 1.1.2021)

Milí naši Vierosvetláci! Veľmi srdečne vás pozdravujeme a želáme vám Šťastný Nový rok! Prajeme vám, aby ste vždy v našom spoločenstve zažívali krásne chvíle, plné radosti, úsmevov, perfektné akcie a hlavne aby ste sa vždy cítili dôležití a prijímaní takí špeciálni a so svojimi talentami akých nás Pán Boh stvoril. Prajeme vám zdravie, aj všetkým vašim milým. Prajeme vám trpezlivosť, dôveru a lásku. Vyprosujeme vám živú vieru a z nej prameniacu nádej. Na všetkých veľmi myslíme a tešíme sa na náš spoločný nadchadzajúci rok, na všetky akcie, objatia, priateľstvo. Máme vás radi a sme za vás vďační s vďakou a v modlitbe Jana a br. Marek (+ posielam požehnanie )
 

Vianoce 2020
(Slovensko, 24.12.2020)

Milí Vierosvetláci a priatelia! Prajem vám požehnané Vianoce, radosť v srdci z narodenia Ježiška. Nech naplní vaše srdcia nádejou, pokojom a dôverou. Mám vás rada, myslím na vás všetkých, buďte zdraví a pozdravte vaše rodiny. Jana
 

Opekačka v Trnave 15.8. 2020
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.9.2020)

Aj tento som rok sme strávili našu tradičnú Vierosvetlácku opekačku u našich priateľov Františkánov na záhrade. Tento raz 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Opekačku sme začali so svätou omšou a po nej sme sa pustili do príprav. Dobroty nám opekal náš šéfkuchár brat Florián. Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme sa stretli po dlhšej dobe. Poprechádzali sme sa v záhradke, pozreli si zvieratká, porozprávali sme sa a pomodlili aj desiatok svätého ruženca.