Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Stretko NZ
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 18.1.2019)

Ďalšie stretko 17. február 2019 o 15.00.
 

Pozvánka ples 2019
(Slovensko, 15.1.2019)

Srdečne vás pozývame na v poradí už 14. ples "Jasaj v Pánovi", ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27.1. 2019 v Hoteli ABC v Nitre. Tešíme sa na vás. Jasaaaaaj, v Pánovi celá zem, toto je veľký hospodinov deň. Jasaaaaaaj, v Pánovi.....

[Stiahnuť prílohu]
 

Voľby v Nových Zámkoch 13.1. 2019
(Slovensko, 13.1.2019)

V nedeľu 13.1. 2019 sme prežili požehnaný čas rozlišovania v Novozámockom spoločenstve. Po 3 rokoch vedúcovania manželov Habrdových si ich spoločenstvo opäť zvolilo a tak obhájili svoje vedúcovanie. Veľmi sa tešíme, gratulujeme, vyprosujeme veľa Božích milostí a Ducha Svätého do ďalšieho obdobia.
 

Voľby v piešťanskom spoločenstve 12.1. 2019
(Slovensko, 12.1.2019)

12.1. 2019 sme prežili požehnaný čas rozlišovania v piešťanskom spoločenstve Božského Srdca Ježišovho. Pri voľbe nového koordinátora spoločenstva sme si zaspomínali na radosti, starosti, porozmýšlali sme nad plánmi, akým smerom by sa mohla ďalej plaviť piešťanská lodička. 
Po Betkiných mnohých rokoch služby ako vedúcej spoločenstva, si spoločenstvo zvolilo novú vedúcu Aničku Vigľašovú.
Ďakujeme Anička, že si prijala túto službu a prajeme ti otvorené srdce a nový vietor do plachiet pešťanskej vierosvetláckej lodičky. 
Betke veľmi ďakujeme za všetky roky, ktoré verne a s láskou viedla. Nech ti Pán Boh odplatí všetko čo si obetovala tejto službe. 

 

Voľby v trnavskom spoločenstve 5.1. 2019
(Slovensko, 12.1.2019)

V trnavskom spoločenstve sa nový rok začal veľkou zmenou. V sobotu 5.1. sme prežili požehnaný čas rozlišovania pri výbere nového koordinátora spoločenstva. A podarilo sa. 
Po mnohoročnej službe Táničky Vnučkovej sa stali novými vedúcimi manželia Gódányovci. 
Veľmi sa tešíme a gratulujeme, nech Duch svätý vanie do plachiet vašej vierosvetláckej lodičky, aby sa vždy plavila správnym smerom. 
Táničke veľmi ĎAKUJEME!!! Za jej obetavä službu do ktorej vkladala celé srdce.