Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Rozlúčka so Jeanom Vanierom 16.5. 2019, 14:00h. - živé vysielanie
(Slovensko, 16.5.2019)

Podľa priania Jeana sa pohreb uskutoční v blízkom kruhu jeho komunity v Trosly vo Francúzsku. My sa môžeme spojiť s nimi cez živé vysielanie, ktoré bude možné pozerať cez: možnosť A: http://www.ktotv.com/recevoir-kto možnosť B: https://www.youtube.com/watch?v=hUM3P61neXU&feature=youtu.be
 

Ďakovná púť do Marianky - za život a dielo Jeana vaniera
(Slovensko, 16.5.2019)

V sobotu 18.mája 2019 vás srdečne pozývame na púť do Marianky, kde budeme ďakovať za život Jeana Vaniera a dielo, ktoré tu zanechal. Program: - o 12.00 hod. svätá omša v bazilike -spoločné agapé v priestoroch prírody (svoje zásoby, aj sa podelíme) - modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni Niektorí z bratislavského spoločenstva pôjdu autobusom zo zastávky - Patrónka smer Záhorska Bystrica potom pešo do Marianky, čas odchodu z patrónky je 10:08 (bus č.37). - ostatní vlastnou dopravou Tešíme sa na spoločne prežitý čas
 

+ Jean Vanier 7.5.2019
(Slovensko, 7.5.2019)

Milí priatelia, dnes 7.5. 2019 nás predišiel do večnosti náš milovaný spoluzakladateľ nášho spoločenstva Jean Vanier vo veku 90 rokov. Vďační Bohu za Jeana sa môžeme spojiť v modlitbách. Spoločne ďakujme za jeho otvorené a láskavé srdce, ktoré pred mnohými rokmi pocítilo túžbu pomáhať, žiť a spolucítiť s našimi inak obdarovanými. Vďaka ti Pane za naše spoločenstvo Viera a Svetlo
 

Požehnanú Veľkú noc
(Slovensko, 21.4.2019)

RADOSTNÁ ZVESŤ O KRISTOVOM ZMŔTVYCHVSTANÍ NECH NAPĹŇA VAŠE SRDCIA RADOSŤOU A ŽIVOTOM.
 

Stretko NZ
(Slovensko, 14.4.2019)

Ďalšie stretko 14.04.2019 od 14.30 u Františkánov. Zuzke a Rudolfovi sa v Bratislave narodil Rudko V. skoro ráno 13.04.2019.