Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

IKONA VaS
(Slovensko, 29.3.2024)

„Byť spolu“ je mottom našich spoločenstiev Viery a Svetla. Nabáda to na objavenie toho istého „byť spolu“ v kapitole 19 Jánovho evanjelia (verše 26-27), kde vidíme Ježiša na kríži, s Jánom a Máriou pri jeho nohách. V texte čítame: „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" Je to hodina Ježišovho najväčšieho utrpenia. Jeho celé bytie je zlomené, zničené. Snáď to, čo mu spôsobuje najväčšie utrpenie, je skutočnosť, že sa už nemôže hýbať, nemôže robiť dobro. Jeho ruky, ktoré 45 urobili toľko zázrakov, sú pribité na kríži, naozaj hendikepované. Už ich ani nemôže ďalej používať na žehnanie detí ako kedysi. Medzi ním a našimi priateľmi s postihnutím je skutočne veľa podobného. Pri úpätí kríža ho tí, ktorí prechádzali okolo, urážali, krútili hlavami a hovorili: "Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!" (Marek 15, 29-30). Keď sa pozeráme na kríž, nevidíme v Ježišovi človeka s postihnutím z našich spoločenstiev? Ježiš počas svojho verejného života nebol pochopený Ježiš bol konfrontovaný nechápavosťou apoštolov: „Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete?“ (Mk 8, 17-18). V skutočnosti, po rozmnožení chleba a vysvetlení, ktoré Ježiš ponúkal, „...vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ (Jn 6, 66). Ale to, čo múdri alebo rozumní nemôžu pochopiť, je zjavené maličkým (Mt 11, 25). Možno sú to naši priatelia s mentálnym postihnutím, ktorí sú Ježišovi najbližší a ktorí nemajú problém mu porozumieť. Mária je matkou Syna, ktorý je odmietaný a nepochopený Tak ako pre rodičov dieťaťa s postihnutím, aj pre Máriu muselo byť ťažké pochopiť Ježiša. Odkedy bol Ježiš malým dieťaťom, čelila ťažkostiam. Keď Mária a Jozef nájdu Ježiša v chráme, nerozumejú mu, keď vysvetľuje, prečo je medzi učiteľmi zákona a čo tam s nimi robí: „Ale nerozumeli tomu, čo im povedal“ (Lk 2, 50). Simeonovo proroctvo Márii, že meč prenikne aj jej dušu, možno použiť aj na rodičov zo spoločenstiev Viery a Svetla. Mária si „to všetko uchovávala vo svojom srdci“ (Lk 2, 51). Nakoniec je tam pod krížom a ukazuje svoju vieru a absolútnu dôveru. Ako mnohí rodičia v našich komunitách. Ján, verný priateľ Syna a jeho Matky Ján bol jedným z učeníkov, ktorí nerozumeli Ježišovi. Ježiš ho spolu s jeho bratom Jakubom napomenul, keď ho požiadali, aby im pripravil miesto po svojej pravici v kráľovstve svojho Otca. „Neviete, čo žiadate“ (Mk 10, 38). A predsa má Ježiš k Jánovi zvláštnu lásku. Ján bol vždy jedným z troch učeníkov prítomných v najdôležitejších chvíľach Ježišovho verejného života. Je to tiež on, koho štvrté evanjelium nazýva „tým, ktorého Ježiš miloval“ a ktorý sedel vedľa Ježiša pri stole Poslednej večere (Ján 13, 23). Priateľ a Ježišova Matka sú zjednotení pod krížom. A v deň Turíc bude Mária stále medzi učeníkmi (Skutky 1, 14). Rovnako ako svätý Ján, aj priatelia v spoločenstvách Viery a Svetla zažili ťažké, temné časy vo vzťahoch s priateľmi s mentálnym postihnutím. Ale počuli rovnaké volanie po priateľstve a lojalite. Boli tiež priateľmi rodičom svojich inak obdarovaných priateľov, tak ako bol Ján zverený Ježišovej matke. Ikona Nie je to tajomstvo Ježišovej lásky, Márie a Jána pod krížom, ktoré sme povolaní prežívať v srdci spoločenstiev Viery a Svetla? Pri úpätí kríža, v tejto hodine utrpenia, zostali Ježiš, Mária a Ján verní. Mohli len „byť tam“, ako my vo Viere a Svetle. Títo traja ľudia zjednotení v utrpení sú zjednotení aj v modlitbe – modlitbe bez slov – ktorá je plná dôvery v Boha. Tieto slová sú v nás, keď sa s nimi spojíme. Preto pod ikonou vidíte malú zapálenú sviečku. Toto je symbol spoločenstiev Viery a Svetla, ktoré sa chcú inšpirovať tajomstvom Ježiša, Márie a Jána, ktoré zažili pod krížom, pre ľudstvo ako celok. V hornej časti ikony môžete pozorovať toto slnko nádeje, ako prekonáva noc utrpenia. Viera a Svetlo sa snaží vyžarovať toto svetlo a túto veľkonočnú nádej do celého sveta, ktoré sa tajne prebúdzajú na kríži.
 

Stretko vo februári v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.2.2024)

V mesiaci február sme cestovali v našom pútnikovi do Jericha. Tak ako Zacheja Ježiš oslovil, keď bol na strome, aj my sme si svoje mená zavesili na strom. Chceme, aby naše srdcia boli vždy pripravené na Ježišovo volanie. Naše stretko sme začali sv. omšou. Aj na nej a aj počas osláv sme ďakovali za jubileum 6O rokov našej tety Betky. Spomenuli sme si aj na nášho pátra Mateja, ktorý tiež oslavoval svoje narodeniny. Počas osláv sme ešte stihli využiť fašiangový čas a potancovať si. Vďaka ti Pane za krásny, požehnaný spoločný čas.
 

17. PLES VaS Jasan v Pánovi 2024
(Slovensko, 27.1.2024)

V dňoch 27.-28.1.2024 sme spoločne Jasali v Pánovi na novom mieste. Program sa začal sv. omšou v Penzióne Lagán na Radave. Po nej nám Gabika s Jurajom slávnostne otvorili náš ples a začalo sa jasanie a tancovanie. Popri oddychu sme sa potešili tombole, programom jednotlivých spoločenstiev, výborným koláčikom či rozhovormy. O pol noci sme mali spoločnú modlitbu, po ktorej nám niektorí zaželali dobrú noc a iní plesali až do pol 4 rána. V nedeľu sme mali spoločnú sv. omšu, obed a vytancovaní sme odišli domov. Už teraz sa nevieme dočkať plesu v r. 2025.
 

Mikulášske stretnutie v NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 17.12.2023)

 

Mikuláš v Bratislavskom spoločenstve
(Bratislava - sv. Gorazd, 10.12.2023)

 

Úvaha Don Marca Boveho, medzinárodného kaplána
(Slovensko, 4.12.2023)

Vianoce Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: "Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán." Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. (Lk 2, 15-16) Evanjelista Lukáš nám hovorí o narodení Ježiša, o narodení, ktoré bolo zvestované Márii a po nej mudrcom a potom aj všetkým mužom. Anjeli ukazujú, kde sa toto úžasné narodenie udialo a kde môžu nájsť bábätko Ježiša: v Betleheme, malej dedinke s veľmi významným menom. V skutočnosti v Ježišovom rodnom jazyku slovo Betlehem znamená „Dom chleba“, pravdepodobne kvôli pšeničným a jačmenným poliam, ktoré boli v tomto regióne. Ježiš o sebe povedal: „Ja som chlieb,, ktorý prišiel z neba...“ On, ktorý bol narodený, stal sa jedným z nás, leží v jasličkách, aby bol „zjedený“ všetkými ľuďmi, ktorí prahnú po láske a hľadajú Boha. Hladným zástupom Ježiš rozmnožuje bochníky a rozdáva jedlo, ktoré potrebujú, pretože pozná aj potreby našich tiel a našu krehkosť. Modlitbou Otče náš prosíme o náš každodenný chlieb, aby nasýtil naše telo a zároveň aj naše srdcia. Poprosme Ježiša, ktorý prišiel medzi nás, aby sa naše spoločenstvá Viery a Svetla stali podobne ako Betlehem „domami chleba“ a miestom, kde tí, čo sú hladní po láske a priateľstve, boli napokon nasýtení.
 

PÚTNIK DECEMBER
(Slovensko, 3.12.2023)

JERICHO. Keď sa Zachej, mýtnik, muž pochybnej morálky, ktorý sa pýšil svojou nečestnosťou nadobudnutým bohatstvom, dozvedel, že Ježiš prechádza cez Jericho, neváhal a rozbehol sa ako dieťa, aby mohol vyliezť na strom a uvidieť prechádzajúceho Ježiša. Bol malý, hovorí príbeh, nielen fyzicky, ale predovšetkým z hľadiska jeho morálky. Keď Ježiš prechádzal okolo a videl tohto muža medzi konármi stromu, povedal mu: ,,Zachej, poď rýchlo dole, musím dnes zostať v tvojom dome.“ Inými slovami, idem do tvojho každodenného života. Čo Ježiš povedal, zodpovedá tomu, čo my vo Viere a Svetle nazývame časom vernosti alebo štvrtý čas. Príbeh je úžasný, pretože nám hovorí o dynamike, ktorú sa musíme učiť každý deň a Viera a Svetlo nám to veľkoryso ponúka: aby sme videli Ježiša, nesmieme ísť hore, ale musíme zostúpiť dole. Zostupovať je veľmi ťažké, pretože vo vnútri sme poháňaní ísť hore. To je dôvod, prečo je ľudstvo choré, odtrhnuté od ľudskosti, ekologických, sociálnych a náboženských hodnôt. Ježiš jasne hovorí, že na to, aby sme ho videli, musíme zostúpiť a že len tak bude prebývať v našom dome, to znamená v našich srdciach, kde budeme počuť z jeho úst: ,,Dnes prišla spása pre tento dom.“ Vďaka tomuto hosťovi našiel Zachej nový zmysel svojho života. Spoločenstvo Viera a Svetlo nás učí krásnu dynamiku, ktorá je ľudská aj božská: aby ste mohli ísť hore, musíte zostúpiť. Pamätajte, že Ježiš je majstrom života zostupu, čo svätý Pavol nazýva kenóza (Flp 2, 5- 11). Neexistuje žiadne Viera a Svetlo, ktoré nie sú skutočnými školami kenózy...
 

Novembrové stretnutie v NR
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 19.11.2023)

Témou novembrového stretnutia bola Samária - stretnutie s milosrdenstvom a láskou. Cez scénku sme si pripomenuli milosrdnú lásku, prijatie, ktoré Ježiš prejavil Samaritánke. Po pútnikovi sme spoločne vyrobili vianočné pohľadnice pre ostatné spoločenstvá a spoločne sme oslávili 70 rokov našej Silvinky.
 

PÚTNIK NOVEMBER
(Slovensko, 5.11.2023)

Na páliacom slnku, v prachu a únave poludnia sedí Ježiš pri studni a čaká, kým mu niekto dá napiť. Je to scéna, ktorú sme už videli mnohokrát: únava, smäd, prach, vyčerpanie, čakanie na niekoho… Do tejto scény prichádza žena. Prišla po vodu v nevhodnej hodine, ktorá sa však stáva hodinou stretnutia, hodinou milosti. Je to ako v našom každodennom živote. Kde môžeme stretnúť Božieho Syna? Pre nás v nevhodnej hodine a pre neho v hodine, ktorá bude plná milostí. Ježiš k nej okamžite pristúpi: „Daj sa mi napiť!” Dialóg sa zdá byť napätý a žena, zranená odmietnutím, sa začína brániť. ,,Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Ježiš citlivo pokračoval v dialógu a v istom momente jej povedal: ,,Zavolaj svojho muža.“ Ona odpovedala: ,,Nemám muža.“ Ježiš ju pochválil za jej úprimnosť a povedal, že hovorí pravdu. Videl, že táto žena bola úprimná vo svojom hľadaní lásky napriek tomu, že si vybrala nesprávnu cestu. Žena, ktorá sa cítila vítaná vo svojej viere, ho spoznala ako proroka, potom Pána a Mesiáša. Medzitým prišli Ježišovi učeníci, ktorí ničomu nerozumeli a divili sa, keď videli, že Ježiš sa rozpráva so ženou. Spoločenstvo Viera a Svetlo by malo byť ako studňa, miesto, kde môžeme nájsť nový zmysel života, kde si každý môže prísť sadnúť a vyjadriť svoj smäd. Aj naši inak obdarovaní bratia a sestry túžia po láske a náklonnosti... Kto ich počúva? Na stretku počas zdieľania alebo počas štvrtého času je vhodný čas na počúvanie. My sme však často ako Ježišovi učeníci, plní predsudkov.
 

Októbrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 15.10.2023)

Témou októbrového stretnutia bol Nazaret. Pripomenuli sme si sv. rodinu, miesto, kde Ježiš vyrastal, čo všetko sa musel naučiť a dôležitosť Jozefa a Márii pri formovaní Ježiša.