Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Duchovné cvičenia Piešťany 2019
(Slovensko, 28.10.2019)

V dňoch od 24.-27.10.2019 sme spoločne prežili čas Duchovných cvičení v Exercičnom dome u Jezuitov v Piešťanch. Počas prednášok, modlitieb, skupiniek zdieľaní sme spoločne uvažovali nad radostnou zvesťou v našom spoločenstve Viera a Svetlo. Povzdbudení, plní radosti a vďačnosti za spoločný čas strávený vo vierosvetláckej rodine sme sa vydali domov ďalej rozdávať radostnú zvesť.
 

Púť do Marianky 19.10.2019
(Slovensko, 28.10.2019)

V sobotu, 19. októbra sme sa stretli z viacerých spoločenstiev / Bratislava, Trnava, Pezinok/ na krásnom pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave na našej, už tradičnej púti ku Panne Márii. Po zvítaní pred bazilikou sme slávili spoločne sv. omšu, ktorú celebroval náš brat Marek. Privítal nás hlavný predstavený rehole Tešiteľov Božského Srdca, páter Michal. Okrem 34 vierosvetlákov s nami slávili aj 2 ešte nenarodené bábätká Paulechovcov a Godányovcov a viacerí veriaci s rodinkami s deťmi, takže sme v bazilike vytvorili krásne spoločenstvo pri sv. omši. Po sv. omši sme dostali pozvanie od pátrov Tešiteľov na výbornú fazuľovú polievku a ďalšie dobroty, ktoré nám pripravili dobré duše, ktoré takto hostia pútnikov. Poobede sme sa pri jaskynke P. Márie pomodlili ruženec, rozlúčili sa a rozišli domov. Ďakujeme Pánovi, že takto utužuje spoločenstvá, ďakujeme za krásnu jesennú prírodu Malých Karpát a Panne Márii za jej ochranu a všetkým, čo nás láskavo prijali a štedro pohostili.
 

15. výročie Piešťasnkého spoločenstva
(Piešťany - Božské Srdce Ježišovo, 30.9.2019)

28.9. 2019 bol veľkým dňom Piešťanského spoločenstva. Oslávili 10. výročie a spoločne ďakovali za spoločný čas a za každého člena. Po ďakovnej sv. omši nasledovala opekačka, cez ktorú pospomínali na spoločné akcie, stretnutia, na začiatky, na vierosvetlákov, ktorí sú už vo večnosti. Samozrejme nemohla chýbať narodeninová torta.
 

Národný pochod za život
(Slovensko, 30.9.2019)

V nedeľu 22.9. 2019 sme bojovali za život. Za život nenarodených detí, za život inak obdarovaných detí, ktorí sú pre nás veľkým darom.
 

Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety KE
(Košice II. - sv. Alžbeta, 30.9.2019)

V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.