Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Putovanie do Močenka (23.8.2023)
Putovanie cez Jelku na slávnosť Panny Márie Kráľovnej Pokoja do Močenka