Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

+ Števko (30.5.2023)
30.5.2023 si Pán povolal k sebe nášho Vierosvetláka Števka. Števko nech Ti po celú večnosť žiari svetlo Kristovej tváre. Na Števka spomíname s veľkou vďačnosťou, na jeho úsmev, priateľstvo, zakorenený život vo viere. Števko svojou radosťou a postrehmi rozžiaril veľa okamihov. Vďaka Ti, Pane, za dar jeho života a prosíme o spočinutie jeho duše v Tvojom láskavom náručí.