Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Voľby národného koordinátora 18.-20.1.2019 (20.1.2019)
V dňoch od 18.-20.1. 2019 sa nám podarilo zvoliť národného koordinátora. Na voľbách sa stretli všetci vedúci vierosvetláckych spoločenstiev z celého Slovenska, spolu s priateľmi a počas spoločného času rozlišovania pri vedení Oľgy Gurevich z Ruska sa novým národným koordinátorom stala staronová JANKA SLOVÁKOVA.