Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Neboj sa - Assembly vo Velehrade 2014 (4.9.2014)
V Česku na Velehrade sa v dňoch 24.-27.7.2014 konalo veľké stretnutie Assembly našej provincie "Medzi moriami". Odvahu prísť a prežiť nezabudnuteľné chvíle nám dodalo hlavné motto "Neboj sa". Vierosvetláci z Ruska, Gruzínska, Litvy, Česka a Slovenska tu zažili pekné stretnutia, obohatenie kultúrou a duchovnosťou ostatných krajín provincie.

Medzi najzaujímavejšie časti programu patril divadelný večer, voľba provinciálneho koordinátora, skupinky zdieľania, dielničky, sväté omše, pravoslávna liturgia a modlitby, oslavný večer v štýle gruzínskej svadby. Pekné a podnetné boli príhovory hostí Tima a Marie Cecilie Buckley z USA, ktorí viedli naše rozlišovanie a formáciu. Veľmi nás potešil autobus s pútnikmi zo Slovenska, ktorý sa k nám pridal v nedeľu na slávnostnú svätú omšu v bazilike, prehliadku katedrály, obed a rozoslanie.