Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


25. výročie Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej
(Trnava, 31.10.2015)
Počet fotografií: 17
22.9. 1990 vzniklo spoločenstvo P. Márie Trnavskej. 5.9. 2015 sme sa aj s našimi priateľmi z našej vierosvetláckej rodiny zišli, aby sme Pánu Bohu a P. Márii Trnavskej poďakovali za pekných 25 rokov modlitbou ruženca a slávením sv. omše v kostole sv. Jakuba. Omšu nám celebroval brat Marek spolu s pátrom Cyrilom. Po omši sme sa presunuli do jedálne, kde sme mali agapé a kde sme spolu strávili pekný čas v spomínaní na uplynulé roky.
Stretnutie spoločenstva s putovnou sochou Panny Márie
(Trnava, 25.3.2013)
Počet fotografií: 40
Dňa 2. marca 2013 sme na pravidelnom stretnutí spoločenstva privítali sochu Panny Márie, ktorá práve putovala po našich rodinách. Stretnutie sme už tradične začali svätou omšou v kostole sv. Mikuláša. Potom sme sa presunuli do fary oproti kostolu, kde sme sa porozprávali, vytvorili pekné kríže a pomodlili ruženec k Panne Márii.