Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo P. Márie Trnavskej

Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej patrí medzi najstaršie spoločenstvá na Slovensku. Vzniklo v Trnave 22.9.1990. Do Trnavy sa dostalo skrze Vierku Bausovú s dcérou Maruškou a Majku Vyhničkovú so synom Paľkom, ktorí chodievali na stretká do Bratislavy. Po nadviazaní kontaktu so špeciálnou pedagogičkou Oľgou Radvániovou založili spoločenstvo aj v Trnave. Najskôr sa stretávali u Radvániovcov v byte, kde ich v čase najväčšieho rozkvetu bývalo do 100 ľudí. V tom čase malo trnavské spoločenstvo aj kňaza, bol ním Boris Travenec, ktorý v tom čase slúžil na Myjave a do Trnavy dochádzal každý mesiac na stretnutia. Po ňom bol našim kaplánom páter František Šatura, ale po havárii je pripútaný na lôžko. Už vyše 10 rokov naše spoločenstvo kňaza nemá.
V decembri 2003 zavítali do nášho spoločenstva aj nové rodiny z Piešťan, ktoré si po roku založili spoločestvo v Piešťanoch. Na jeseň 2007 k nám začali chodiť rodiny z Pezinka, kde neskôr tiež vzniklo spoločenstvo.

Naše spoločenstvo má názov Spločenstvo Panny Márie Trnavskej a stretávame sa vždy 1. sobotu v mesiaci. Začíname svätou omšou v kostole sv. Mikuláša a potom sa premiestnime na faru, kde prebieha stretko. V Trnave máme v tomto roku 27 členov. Program stretka sa snažíme pripraviť podľa pútnika, kde preberieme danú tému na mesiac a kde vždy nájdeme aj zaujímavé návody na rôzne činnosti, hry... Inak obdarovaným sa veľmi páči, keď si môžu zahrať pantomímu na danú tému a sú z nich už celkom dobrí herci.

Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej má sviatok 21. novembra.

 
Oznamy

Zatiaľ neboli zverejnené žiadne oznamy.