Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Tatiana Vnučková

1.mája 104
Leopoldov 92041
E-mail: tana.vnuckova@gmail.com
Mobil: 0907277316