Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

2% z dane
(Slovensko, 6.2.2017)

Milí priatelia, prichádza obdobie kedy niektorí z vás budú môcť darovať 2% zo svojich daní. My by sme vám boli veľmi vďační ak by ste sa rozhodli pre naše hnutie. Pre nás je to vždy veľká pomoc pri organizovaní rôznych akcii a pri uskutočňovaní našich plánov. Už teraz vám veľmi ďakujeme a môžeme vám prisľúbiť naše modlitby.

[Stiahnuť prílohu]
 

Program spoločenstva
(Pezinok - sv. Klára, 3.1.2017)[Stiahnuť prílohu]
 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017
(Slovensko, 2.1.2017)

Milí vierosvetláci, chcela by som vám zaželať do nového roku 2017 veľa požehnania, radosti, krásne chvíle na vašich stretkách, aby vás vaši vedúci poslúchali a počúvali, aby sme sa čo najčastejšie stretávali a tešili jeden z druhého, aby sa nám podarili naše akcie a aby ste cítili, že každý z vás je milovaný a dôležitý! zo srdca praje vaša národná koordinátorka Janka :)
 

Národná rada - Nitra 2016
(Slovensko, 2.1.2017)

Vedúci z celého Slovenska sa stretli v Nitre, aby sa radili :). Počas dvoch novembrových dní 19.-20.11.2016 sme si spoločne zaspomínali čo sme spoločne zažili roku 2016, pozdieľali sme sa o tom ako sa majú naše spoločenstvá, naplánovali sme si naše akcie a hľadali sme nové možnosti ako našu lodičku viesť tým správnym smerom.
 

Provinčná rada - Gruzínsko
(Slovensko, 2.1.2017)

Naša Janka, národná koordinátorka, bola od 9.-13.11.2016 v Gruzínsku, kde spolu s ostatnými národnými koordinátormi našej provincie rozmýšľali, plánovali a zdieľali sa o živote v našich krajinách a živote v našej provincii.