Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Štvrtý čas 17.12.2011 (3.1.2012)
Naše spoločenstvo sa stretlo v sobotu pred Vianocami pri ozdobovaní medovníkov a spoločnej modlitbe sv. ruženca. Prežili sme spolu krásne, pokojné chvíle, skutočný advent, naplnený vzájomnou láskou, ozajstným priateľstvom a pokojom.