Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Stretnutie u španielskych sestier (10.2.2011)
Stretnutie u sestier Panny Márie Útechy.