Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Opekačka 2012
(Bratislava , 22.8.2012)
Počet fotografií: 17

Voľby nového vedúceho spoločenstva
(Bratislava , 5.6.2012)
Počet fotografií: 37
Našou vedúcou spoločenstva sa stala Kristínka. Sme za ňu vďační a podporujeme ju modlitbou a spoluprácou.
Stretko február 2012
(Bratislava , 9.5.2012)
Počet fotografií: 24

Stretko marec 2012
(Bratislava , 9.5.2012)
Počet fotografií: 10

Krížová cesta 2012
(Bratislava , 4.5.2012)
Počet fotografií: 24

Krížová cesta 2012
(Bratislava , 1.4.2012)
Počet fotografií: 9
V nedeľu 1. apríla sme sa pomodlili spolu z veriacimi z farnosti pobožnosť krížovej cesty v kostole Nanebovzatia Panny Márie - Blumentál. Rozjímali sme o krížovej ceste Pána Ježiša i o ceste života Inak Obdarovaných ľudí, ich rodičov, priateľov a blízkych. Zastavenia krížovej cesty zobrazili peknou pantomímou členovia nášho spoločenstva.
Heinburg 2011
(Bratislava , 13.1.2012)
Počet fotografií: 39
Výlet na hrad Heinburg neďaleko Bratislavy.
Mikulášske stretnutie December 2011
(Bratislava , 11.12.2011)
Počet fotografií: 27
Prišiel k nám Mikuláš a tým, ktorí poslúchali aj niečo priniesol 
Pečenie vianočných perníkov u Považanových
(Bratislava , 10.12.2011)
Počet fotografií: 40
Po posvätení adventných vencov na stretku sme sa jednu adventnú sobotu vybrali už tradične k Magduške a Zuzke piecť vianočné perníčky. Bol to čas radosti z pečenia perníkov, vzájomného zdieľania sa a modlitby sv. ruženca pri adventnom venci. Po malom agapé sme si okrem veľkej radosti v srdci domov odniesli aj za vrecúško perníkov.  
Púť ku bl. Zdenke Schelingovej
(Bratislava , 13.11.2011)
Počet fotografií: 21
Dňa 12.11.2011 sme spolu putovali ku bl. Zdenke do Podunajských Biskupíc. Počas púte sme prosili bl. Zdenku o orodovanie pri jej hrobe i v kostole. Sestra Mojmíra nám zrozumiteľne priblížila život bl. Zdenky. Slovné rozprávanie doplnila aj obrazovou výstavou, ktorá nás veľmi zaujala. "Za mrakmi je moje milované Slnko...", povedala bl. Zdenka. Tak aj my sme sa počas púte povzbudili a pomodlili sme sa, aby sme mraky v našom živote - to sú naše kríže, ťažkosti, nevyriešiteľné situácie a hriechy, znášali trpezlivo a aby sme nasledovali bl. Zdenku, ktorá mala nádej v utrpení a ťažkostiach, a preto mohla povedať, že za mrakmi je Slnko. S pokojom v srdci, s vďačnosťou Pánu Bohu a s radosťou sme sa vrátili do svojich príbytkov s túžbou znovu navštíviť pútnické miesto prvej blahoslavenej Slovenska - bl. Zdenky.