Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Naša októbrová púť do Mariánky
(Bratislava , 23.10.2012)
Počet fotografií: 9
V jednu krásnu októbrovú nedeľu sme sa vybrali do Mariánky, aby sme sa spoločne pomodlili ruženček, zasvätili sa Panne Márii, zaspievali si pesničky a vzájomne sa pozdieľali. Vonku bolo krásne a aj v našich srdciach bola veľká radosť a pokoj.
Výlet do múzea
(Bratislava , 7.10.2012)
Počet fotografií: 38

Workshop - výroba pohľadníc
(Bratislava , 25.9.2012)
Počet fotografií: 15
Spolu so spoločenstvom Matky dobrej rady sme sa stretli na dielňach, kde sme si vyrábali blahoželania pre priateľov, oslávencov a pohľadnice k Vianociam.
Opekačka 2012
(Bratislava , 22.8.2012)
Počet fotografií: 17

Voľby nového vedúceho spoločenstva
(Bratislava , 5.6.2012)
Počet fotografií: 37
Našou vedúcou spoločenstva sa stala Kristínka. Sme za ňu vďační a podporujeme ju modlitbou a spoluprácou.
Stretko február 2012
(Bratislava , 9.5.2012)
Počet fotografií: 24

Stretko marec 2012
(Bratislava , 9.5.2012)
Počet fotografií: 10

Krížová cesta 2012
(Bratislava , 4.5.2012)
Počet fotografií: 24

Krížová cesta 2012
(Bratislava , 1.4.2012)
Počet fotografií: 9
V nedeľu 1. apríla sme sa pomodlili spolu z veriacimi z farnosti pobožnosť krížovej cesty v kostole Nanebovzatia Panny Márie - Blumentál. Rozjímali sme o krížovej ceste Pána Ježiša i o ceste života Inak Obdarovaných ľudí, ich rodičov, priateľov a blízkych. Zastavenia krížovej cesty zobrazili peknou pantomímou členovia nášho spoločenstva.
Heinburg 2011
(Bratislava , 13.1.2012)
Počet fotografií: 39
Výlet na hrad Heinburg neďaleko Bratislavy.