Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Stretko - Rozmnoženie chlebov a rýb (24.11.)
(Bratislava , 17.12.2013)
Počet fotografií: 20
 
Púť k sestre Zdenke
(Bratislava , 27.11.2013)
Počet fotografií: 20
23. 11. sme našimi vierosvetlákmi navštívili blahoslavenú sestru Zdenku v Podunajských Biskupiciach. Na cintoríne sme sa pomodlili pri jej hrobe, potom sme navštívili sestričky, kde sme sa pomodlili ruženec, navštívili sme aj pamätnú izbu a pomodlili sa aj pri jej kostiach a uctili sme aj jej relikviu. Peknú strávenú púť sme zakončili spoločnou fotkou pri jej obraze.
Návšteva detského múzea
(Bratislava , 8.11.2013)
Počet fotografií: 23
Našimi milými inak obdarovanými sme si jedno poobedie vo štvrtok zašli do mesta a naštívili sme detské múzeum, kde bola výstava interaktívna o Veľkej Morave. Boli sme v tejto zostave Romanko, Lesanka, Zuzka, Juraj a Kristínka. Našim inak obdarovaným sa to veľmi páčilo a na konci sme sa išli pozrieť na kávičku do kaviarne Luxor :))))
Modlitbové stretnutie
(Bratislava , 24.4.2013)
Počet fotografií: 19
14.apríla sme si zorganizovali modlitbové stretnutie, na ktoré sme pozvali aj farníkov z Karlovej Vsi. Pri tejto príležitosti nám spoločenstvo Panny Márie Matky Dobrej Rady odovzdalo putovnú sošku Nepoškvrneného Počatia. Panna Mária týmto začala svoju návštevu aj v rodinách nášho spoločenstva.
Krížová cesta
(Bratislava , 24.3.2013)
Počet fotografií: 7
Už tradične sme sa spolu s veriacimi z farnosti pomodlili krížovú cestu v kostole Panny Márie Nanebovzatej - v Blumentáli. Krížovú cestu obohatili naši Inak Obdarovaní peknou pantomímou.
Spoločné predvianočné stretko spoločenstiev Panny Márie Matky Dobrej rady a sv. Gorazda
(Bratislava , 12.12.2012)
Počet fotografií: 32
Dňa 9.12.2012 sme mali krásne predvianočné streko aj spolu so spoločenstvom sv. Gorazda. Počas stretnutia sme poďakovali Pánovi za 20. rokov kňazstva nášho brata Mareka.
Pečenie perníčkov
(Bratislava , 12.12.2012)
Počet fotografií: 35
Dňa 8.12.2012, na sviatok Nepoškvrného Počatia Panny Márie, sme u našich Vierosvetláčiek Magdušky a Zuzky Považanových piekli perníčky. Zišli sme sa tam v hojnom počte z obidvoch bratislavských spoločenstiev. S veľkou radosťou sme sa pustili do vykrajovania a zdobenia perníčkov. Každý si to mohol vyskúšať. Po upečení perníčkov sme sa spolu s bratom Marekom pomodlili ruženec, brat  Marek nám porozprával o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a posvätil medailóny. Zasvätili sme sa Nepoškvrnému Srdcu Panny Márie. Potom brat Marek posvätil Zuzke a Magduške byt. Počas agapé sme sa ešte porozprávali, pozdieľali a zaspievali si piesne.
Púť ku bl. sestre Zdenke
(Bratislava , 10.11.2012)
Počet fotografií: 8
Aj v Roku viery sme spolu putovali do Podunajských Biskupíc ku bl. sestre Zdenke. V kostole sme sa pomodlili. Uctili sme si relikviu bl. sestry Zdenky. Sestričky sv. Kríža nám rozprávali o živote sestry Zdenky. Pozerali sme aj video na počítači. Nakoniec sme sa pomodlili pri hrobe bl. sestry Zdenky. Prosili sme o orodovanie za všetkých členov hnutia Viera a svetlo na Slovensku.
Naša októbrová púť do Mariánky
(Bratislava , 23.10.2012)
Počet fotografií: 9
V jednu krásnu októbrovú nedeľu sme sa vybrali do Mariánky, aby sme sa spoločne pomodlili ruženček, zasvätili sa Panne Márii, zaspievali si pesničky a vzájomne sa pozdieľali. Vonku bolo krásne a aj v našich srdciach bola veľká radosť a pokoj.