Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Voľby nového vedúceho spoločenstva (5.6.2012)
Našou vedúcou spoločenstva sa stala Kristínka. Sme za ňu vďační a podporujeme ju modlitbou a spoluprácou.