Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Mikulášske stretnutie December 2011 (11.12.2011)
Prišiel k nám Mikuláš a tým, ktorí poslúchali aj niečo priniesol