Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Prežívanie Fatimskej soboty v Pezinku (23.10.2011)
Vždy v prvú sobotu v mesiaci chodíme na pobožnosť Fatimskej soboty do Pezinku. Stretneme sa tam aj s pezinským spoločenstvom sv. Kláry a prehĺbime si tak nielen vzťah k Panne Márii ale aj naše vzájomné vzťahy.