Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Krížová cesta (24.3.2013)
Už tradične sme sa spolu s veriacimi z farnosti pomodlili krížovú cestu v kostole Panny Márie Nanebovzatej - v Blumentáli. Krížovú cestu obohatili naši Inak Obdarovaní peknou pantomímou.