Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Voľby v Spoločenstve sv. Gorazda
(Slovensko, 17.10.2016)
Počet fotografií: 10
16. 10. sa konali voľby nového vedúceho spoločenstva. V krásne, rodinnej a požehnanej atmosfére rozlišovania si spoločenstvo zvolilo svoju staronovú vedúcu Janku Paulechovú. Ďakujeme Janka za tvoju doterajšiu slžbu v spoločenstve a prajeme Ducha Svätého do ďalších rokov vedenia kormidla tejto ľoďky vášho spoločenstva. 
Púť do Marianky 2016
(Slovensko, 17.10.2016)
Počet fotografií: 25
15.10. v krásnu slnečnú sobotu sme putovali do Marianky. Prežili sme krásny spoločný čas pri sv. omši, agapé a modlitbe Anjel Pána pri jaskynke Panny Márie.
Dovolenka na Škutovkách 2016
(Slovensko, 4.8.2016)
Počet fotografií: 208
V dňoch od 25.-30.7.2016 sme dovolenkovali na našich obľúbených Škutovkách.
Púť do KRAKOWA 2016
(Slovensko, 13.7.2016)
Počet fotografií: 149
V dňoch 8.-10.7. 2016 sme putovali do Krakowa. V tomto roku zasvätenom Božiemu milosrdenstvu sme putovali k sv. sestre Faustíne, ktorá počúvla pozvaniePána a začala veľkú misiu milosrdenstva. Bol to naozaj požehnaný čas putovať s našou vierosvetláckou rodinou.
Opekačka na Kačíne
(Bratislava , 20.6.2016)
Počet fotografií: 50
Jedno, pekne upršané ráno,keď potom spoza mrakov vykuklo slnko, sme sa 18.6.2016 o 9:00 hod obidve spoločenstva stretli na Patrónke. Autobusom sme sa odviezli, na Železnú studničku, stadiaľ sme sa pešo vybrali na Kačín. tam sme si spoločne spravili ohnisko, založili oheň , opiekli špekačky a perfektne zahrali volejbal. Bol to čas radosti a vzájomné prehlbovanie priateľstiev.
Križova cesta s Blumentalskou farnosťou
(Bratislava , 5.6.2016)
Počet fotografií: 16

opekačka 2015
(Bratislava , 5.6.2016)
Počet fotografií: 52
naša opekačka na železnej studničke
Prijatie spoločenstva do VaS
(Nové Zámky, 18.5.2016)
Počet fotografií: 27
27. február 2016 je pre nás veľkým dňom, pretože sme boli oficiálne prijatí do vierosvetláckej rodiny.
Voľby Pezinok 2016
(Pezinok, 10.4.2016)
Počet fotografií: 5

Ples Jasaj v Pánovi 2016 v Nitre
(Slovensko, 25.2.2016)
Počet fotografií: 75
Tradične sme sa aj tento rok na konci januára stretli pri dobrej zábave, chutnom jedle a pestrom programe. Na ples Jasaj v Pánovi, aj tento rok v Nitre v Holtely ABC, sa vždy veľmi tešíme a už si bez neho ani začiatok roka nevieme predstaviť. Pán požehnal tento spoločný čas, v kruhu našej vierosvetláckej rodiny a my môžeme byť opäť len vďační za všetko čo zažívame v našom spoločenstve.