Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť v Marianke
(Slovensko, 5.6.2012)
Počet fotografií: 68
V poslednú májovú sobotu sme spoločne putovali do Marianky. Počas svätej omše a modlitby svätého ruženca sme ďakovali a prosili Pannu Máriu o požehnanie pre ďalšie kroky na ceste životom.
Katimavik 2012
(Slovensko, 12.5.2012)
Počet fotografií: 170
 Tohtoročný Katimavik sa niesol v téme blahoslaveného Jána Pavla II a jeho povzbudzujúcich slov " Nebojte sa! ".
Stretko február 2012
(Bratislava , 9.5.2012)
Počet fotografií: 24

Stretko marec 2012
(Bratislava , 9.5.2012)
Počet fotografií: 10

Krížová cesta 2012
(Bratislava , 4.5.2012)
Počet fotografií: 24

Krížová cesta 2012
(Bratislava , 1.4.2012)
Počet fotografií: 9
V nedeľu 1. apríla sme sa pomodlili spolu z veriacimi z farnosti pobožnosť krížovej cesty v kostole Nanebovzatia Panny Márie - Blumentál. Rozjímali sme o krížovej ceste Pána Ježiša i o ceste života Inak Obdarovaných ľudí, ich rodičov, priateľov a blízkych. Zastavenia krížovej cesty zobrazili peknou pantomímou členovia nášho spoločenstva.
Duchovné cvičenia Piešťany 2012
(Slovensko, 18.2.2012)
Počet fotografií: 60
V dňoch 10.-12.2.2012 sme sa stretli na duchovných cvičeniach vedených naším národným kaplánom bratom Marekom. V téme "Budete žiariť vo svete ako jasné hviezdy" sme sa prehlbovali v poznaní nášho poslania v hnutí Viera a svetlo aj v osobnom živote.
Ples VaS 2012
(Slovensko, 1.2.2012)
Počet fotografií: 78
Ďalší vydarený Vierosvetlácky ples v Trenčíne :). Prečítajte si, ako spomína na ples Lýdia Trubačová.

Turzovka august 2011
(Pezinok, 14.1.2012)
Počet fotografií: 19
Naše Spoločenstvo sv. Kláry putovalo do Turzovky. Prežili sme krásne spoločné chvíle pri sv. omši, v modlitbe a spoločnej hre.
Heinburg 2011
(Bratislava , 13.1.2012)
Počet fotografií: 39
Výlet na hrad Heinburg neďaleko Bratislavy.