Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Púť v Marianke (5.6.2012)
V poslednú májovú sobotu sme spoločne putovali do Marianky. Počas svätej omše a modlitby svätého ruženca sme ďakovali a prosili Pannu Máriu o požehnanie pre ďalšie kroky na ceste životom.