Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Katimavik 2012 (12.5.2012)
 Tohtoročný Katimavik sa niesol v téme blahoslaveného Jána Pavla II a jeho povzbudzujúcich slov " Nebojte sa! ".