Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Februárové stretko v BA (18.2.2024)
Stretko sv Gorazda - stretnutie pri Galilejskom mori - povolanie, poslanie