Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Provinčné voľby v Litve (21.8.2022)
Na konci júla od 27.7.- 1.8. 2022 sme sa zúčastnili volieb nového provinčného vedúceho. Stretnutie sa konalo v Litve - vo Vilniuse. Čo je výborné, voľby sa podarili a nová provinčná vedúca sa stala Silvia z Litvy. Zažili sme spolu krásny a požehnaný čas plný radosti zo stretnutia, ale aj nám bolo ľúto, že sa s niektorými môžeme vidieť len cez zoom, kvôli vojne.