Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

10. výročie Peziského spoločenstva (22.8.2019)
V sobotu, 17. augusta naše Spoločenstvo sv. Kláry oslavovalo 10. výročie svojho vzniku a trvania Bola to príležitosť na vrúcne poďakovanie nášmu Bohu, ktorý nás do Hnutia VaS povolal, pomáhal nám celých týchto požehnaných 10 rokov, aby sme sa spoločne stretali, stali sa priateľmi, učili sa, čo je to pravé priateľstvo, aby sme medzi sebou do popredia stavali tých najslabších, inak obdarovaných, aby sme spolu prežili veľa stretnutí,svätých omší, duchovných cvičení, krásnych pútí, plesov, Katimavikov, dovoleniek a výletov. Toto okrúhle výročie sme oslávili v prvom rade svätou omšou, ktorá je tým najkrajším vďakyvzdaním, akého sme schopní. Svätú omšu celebroval náš brat Marek, ktorý celých 10 rokov stál pri našom spoločenstve, pomáhal pri jeho zrode, slúžil nám vysluhovaním sviatostí a vštepoval nám podstatu spirituality Viery a Svetla a hlavne bol vždy s nami. Sme veľmi šťastní, že je medzi nami a ďakujeme za neho Pánovi. Radovali sme sa aj z toho, že naše pozvanie prijali aj viacerí vierosvetláci z okolitých spoločenstiev, hlavne naša hlavná koordinátorka Janka, ďalej Anička Vigľašová s Ivetkou z Piešťanského spoločenstva, z Bratislavy Monika a Henika, z Trnavy Tánička s Peťkom a mamičkou Máriou, naša drahá Veronika, ktorá bola v našom spoločenstve priateľkou, pokým sa neodsťahovala a z Máriinej Légie sme privítali s radosťou medzi sebou Katku. Obetnými darmi na sv. omši boli kytica kvetov ako symbol života, soška sv. Kláry, ktorá je patrónkou nášho spoločenstva, kroniky spoločenstva, chlieb a víno. Po svätej omši sme sa presunuli na spoločné agape do altánku u Števka a jeho rodičov, kde sme v príjemnom prostredí rozkvitnutej záhrady pojedli kotlíkový guláš, ktorý nám navaril Ferko, zrelé hrozno a dobrôtky od výmyslu sveta od našich mamín, vrátane dvoch tôrt, perfektne ozdobených a úžasne lahodných. Popozerali sme si vystavené fotky s komentármi, zaspomínali na spoločne prežité chvíle na akciách, zablahoželali čerstvému šesťdesiatnikovi Renovi a bolo nám spolu výborne – ako vždy. Vďaka Ti, Pane za všetko! Za naše spoločenstvo brat Marek, Danka s rodičmi Rudkom a Jarkou a vnúčikom Olinkom / ktorý sa narodil presne na sviatok sv. Kláry, takže s nami skoro vždy oslavuje/, Evička s mamičkou Evkou, Peťo s rodičmi Majkou a Renom, Ľubo /maminka Janka a Dominik nemohli prísť pre jeho zlý zdravotný stav/, ešte Danko, ktorý ako nám výdatne pomáhal pri organizácii podujatia a chystaní lavíc a stoličiek v altánku, Hanka, Blanka a domáci Števko s rodičmi Ferkom a Majou. /Naši drahí Ľubko a Paťko boli odcestovaní, preto s nami neboli/.