Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Medzinárodné stretnutie na Ukrajine- 40. výročie VaS (16.8.2012)
V dňoch 8.8. až 13.8 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie našej provincie Medzi moriami. Bývali sme v krásnom hoteli priamo v Ľvove. Bolo nás takmer 350 vierosvetlákov z Ruska, Gruzínska, Litvy, Ukrajiny, Talianska, Česka a Slovenska. Spoločne sme putovali na mariánske pútnické miesto zvané Hošif, kde sme sa stretli s ďalšími našimi bratmi a sestrami z Ukrajiny. Hošifská hora sa tak zaplnila tisíckou viersosvetlákov. Stretnutie bolo plné radosti, priateľstva a Božích milostí.