Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo sv. Alžbety

Spoločenstvo svätej Alžbety vzniklo v roku 2006, rozdelením jedného veľkého spoločenstvo v Košiciach. Naše stretnutia sú pravidelne každú tretiu nedeľu v mesiaci. Spolu je nás asi 20 členov.

Spoločenstvo sv. Alžbety má sviatok 17. novembra. Niečo zo životopisu sv. Alžbety:

 

Svätá Alžbeta Uhorská (Durínska) (*7.júl 1207, Bratislava alebo Sárospatak – †17.november 1231, Marburg ) je uhorská svätica katolíckej cirkvi.

Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. V Bratislave prežila prvé štyri roky života. Z politických dôvodov bola už ako jednoročná zasnúbená s durískym grófom Ľudovítom IV., ktorý mal v čase zásnub osem rokov. Do štyroch rokov žila sv. Alžbeta na rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku.

Po dovŕšení 14 rokov sa sv. Alžbeta zosobášila s Ľudovítom IV. Z toho manželstva pochádzajú tri deti - syn Hermann, neskorší nástupca Ľudovíta IV.; Sofia, neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda, ktorá sa stala rehoľníčkou a je dodnes uctievaná ako blahoslavená.

Sv. Alžbeta užívala síce kniežací majetok, no nie pre seba, ale pre chudobných a chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka sv. Františka z Assisi. Grófovým príbuzným sa počínanie sv. Alžbety nepáčilo. Po tom čo Ľudovít IV. v roku 1227 zahynul v južnom Taliansku počas križiackej výpravy, príbuzní jej manžela proti sv. Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu.

Sv. Alžbety sa ujal jej posledný spovedník, kazateľ Konrád z Marburgu. Ten pre ňu vymohol časť majetku z jej dedičského podielu. Sv. Alžbeta sa ho vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Konrád z Marburgu navrhol vymenovanie za svätú pápežovi. Štyri roky po jej smrti ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.

Je jej zasvätená najväčšia sakrálna stavba na Slovensku Dóm sv. Alžbety v Košiciach.


 
Oznamy

Novembrové stretko VaS
(Košice II. - sv. Alžbeta, 10.11.2010)

Ahoj,stretko spoločenstva sv. Alžbety sa uskutoční 21.11.2010 o 15:00 ,tradične v priestoroch v SKK . Tešíme sa na každého zúčastneného.
 

Pútnici ako Asaf, bard Dávida
(Košice II. - sv. Alžbeta, 10.11.2010)

Téma mesiaca november na stiahnutie

[Stiahnuť prílohu]
 

Decembrové Mikulášske stretko
(Košice II. - sv. Alžbeta, 1.12.2010)

Pozor!Možno príde aj sv.Mikuláš.Kde? ..na naše vierosvetlácke stretko 5.12.2010 o 14:30.Všetci ste naň srdečne pozvaní.Na strednú zdravotnícku školu sv.Alžbety(vstup od Uršulínskych internátov z Hlavnej ulice).
O 15:00 sv.omša a po nej netrpezlivo budeme očakávať sv. Mikuláša.Čože len nám donesie?Bolí sme celí rok dobrí?!Určite áno.:)
 

Naša Martinka
(Košice II. - sv. Alžbeta, 22.12.2010)

Smútočný oznam.: Dnes 22.12. sa končí pozemská púť našej Martinky Budzákovej na verejnom cintoríne v Košiciach o 12. hod. , ktorí ste ju poznali , môžte venovať tichu spomienku na jej pamiatku. "Aby v tom nebíčku , v Božom náruči Ti bolo dobre. Máme ťa radi".
 

Pavol, prenasledovateľ, ktorý sa stal apoštolom
(Košice II. - sv. Alžbeta, 8.11.2012)

Novembrové stretko nášho spoločenstva je v sobotu 10.11.2012 o 15hod. v budove SKK, v priestoroch bývaleho UPC ,Alžbetina 14. Tešíme sa na teba.
 

Februárové stretko
(Košice II. - sv. Alžbeta, 15.2.2013)

Februárové stretko sv. Alžbety sa bude konať 17.februára v budove SKK, na Alžbetinej 14.Tentoraz na tému : Jakub, Zebedejov syn, syn hromu . Tešíme sa na stretnutie.
 

Vianočné stretko
(Košice II. - sv. Alžbeta, 1.12.2013)

8.decembra o 15 hod. v SKK sa uskutoční spoločné stretko košických spoločenstiev sv.Alžbety a bl.Matky Terezy.
 

Voľby v Košiciach - Spoločenstvo sv. Alžbety
(Košice II. - sv. Alžbeta, 17.10.2016)

24.9. sa v Spoločenstve s. Alžbety v KOšiciach konali voľby nového vedúceho spoločenstva. Tento čas rozlišovania sme prežili v rodinnej a požehnanej atmosfére. Staronovým vedúcim sa stal Víťo. Viťo ešte raz vďaka za tvoju doterajšiu službu vedúceho vo vašom spoločenstve a prajem ti do najbližších rokov zapálené srdce plné Ducha Svätého a krásne chvíle so svojimi vierosvetlákmi.
 

Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety KE
(Košice II. - sv. Alžbeta, 30.9.2019)

V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.